ΑΣΕΠ 2Ε/2018: Τα προσωρινά αποτελέσματα για μόνιμους στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)

Αποτελέσματα Διαγωνισμών
ΑΣΕΠ 2Ε/2018: Τα προσωρινά αποτελέσματα για μόνιμους στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)
Ολόκληρη η ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής - Πότε οι ενστάσεις
ΑΣΕΠ, προκηρύξεις 2019, προσλήψεις 2019, θέσεις εργασίας
Μαρία Πέππα
21/12/2018 | 09:50

Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης 2Ε/2018, η οποία αφορά την πρόσληψη υπαλλήλων στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.).

Ο πίνακας που δημοσιεύτηκε στο ΑΣΕΠ, αναφέρεται στο στο γνωστικό αντικείμενο «Βιολόγων/Βιοχημικών» [κωδικός θέσης:10007].

Οι οριστικοί πίνακες θα προκύψουν μετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων, η προθεσμία υποβολής των οποίων ορίζεται από το Σάββατο 22 Δεκεμβρίου 2018 έως και την πάροδο της Δευτέρας 31 Δεκεμβρίου 2018

Οι ενστάσεις επιτρέπονται μόνο για λόγους νομιμότητας της διαδικασίας και όχι για την «επί της ουσίας» κρίση της οικείας επιτροπής αξιολόγησης.

Πατήστε ΕΔΩ γιανα δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση του ΑΣΕΠ.