Διδακτορική διατριβή στο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας

Θεματικές περιοχές, δικαιολογητικά και προθεσμία
Οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατατίθενται ηλεκτρονικά έως και την Κυριακή 23 Απριλίου 2023.

Το Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του Ιονίου Πανεπιστημίου προκηρύσσει θέσεις εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών.

Θεματικές περιοχές:

 • Σ. Πολυκαλάς, Καθηγητής (email: [email protected])
  1. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και Ιδιωτικότητας στο Διαδίκτυο
  2. Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για Πρόσβαση σε Υπηρεσίες από Ψηφιακές Πλατφόρμες (Digital Service & Market Acts)
  3. Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης στην Πολιτική και Συναισθηματική Ανάλυση Δεδομένων
  4. Τεχνητή Νοημοσύνη:  Ηθική – Προστασία Προσωπικών Δεδομένων – Πνευματικά Δικαιώματα
 • Γ. Ηλιάδης, Αναπλ. Καθηγητής (email: [email protected])
  1. Επικοινωνία του Ανθρώπου με την Τεχνολογία – Εμπειρία Χρήσης
  2. Ψηφιακά Μέσα στην Εκπαίδευση
  3. Οπτικοακουστική Παραγωγή
  4. Μελέτη της επίδρασης των μέσων στον άνθρωπο (ατομικά, ομαδικά, οργανωτικά, κοινωνικά)
 • Α. Κονιδάρης, Αναπλ. Καθηγητής (email: [email protected])
  1. Website Performance impact on Google Rankings
  2. Outbound vs Inbound Marketing
  3. Behavioral Economics and Marketing Technology
  4. Behavioral Economics and Travel Technology
 • Α. Σγώρα, Επικ. Καθηγήτρια (email: [email protected])
  1. Εφαρμογές πληροφορικής σε χώρους πολιτισμού
  2. Παροχή ποιότητας σε IoT
 • Δ. Αμπελιώτης, Επικ. Καθηγητής (email: [email protected])
  1. Μηχανική Όραση (Computer Vision) και Εφαρμογές στην Επικοινωνία και τη Διαφήμιση
  2. Αποκατάσταση/Βελτίωση Πολυμεσικών Σημάτων μέσω Τεχνικών Μηχανικής Μάθησης και Βελτιστοποίησης
  3. Τεχνικές Ομοσπονδιακής Μηχανικής Μάθησης (Federated Learning)
  4. Συστήματα Συστάσεων (Recommendation Systems) και Εφαρμογές
 • Β. Καϊμάκη, Επίκ. Καθηγήτρια (email: [email protected])
  1. Παραπληροφόρηση
  2. Social Media και Πολιτική

Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποψήφιοι/ες καλούνται να υποβάλλουν σε ηλεκτρονική μορφή στη Γραμματεία του Τμήματος (email: [email protected]) τα ακόλουθα απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση εισαγωγής στο πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών, συμπληρώνοντας το σχετικό πρότυπο, με ψηφιακή υπογραφή (π.χ. μέσω gov.gr).
 • Προσχέδιο της προτεινόμενης διδακτορικής έρευνας, χρησιμοποιώντας το σχετικό πρότυπο έγγραφο, με ψηφιακή υπογραφή (π.χ. μέσω gov.gr).
 • Αντίγραφο προπτυχιακού τίτλου σπουδών καθώς και βεβαίωση ισοτιμίας σε περίπτωση τίτλων που έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό. (απλά αντίγραφα χωρίς θεώρηση).
 • Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών επιπέδου master καθώς και βεβαίωση ισοτιμίας σε περίπτωση τίτλων που έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό (απλά αντίγραφα χωρίς θεώρηση, δεν απαιτείται στην περίπτωση ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου).
 • Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου πως όλα τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών και των βεβαιώσεων που προσκόμισε αποτελούν ακριβή αντίγραφα των πρωτότυπων, και πως οι όλοι οι τίτλοι σπουδών είναι σε ισχύ.
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του/της υποψηφίου.
 • Δύο συστατικές επιστολές. Οι συστατικές επιστολές μπορούν είτε να αποστέλλονται ανεξάρτητα και σε ηλεκτρονική μορφή στη γραμματεία του Τμήματος από τους συντάκτες τους είτε να συμπεριλαμβάνονται στο φάκελο δικαιολογητικών του υποψηφίου. Σε κάθε περίπτωση, οι συστατικές επιστολές θα πρέπει να έχουν ψηφιακή υπογραφή.
 • Βεβαιώσεις επαγγελματικής ή/και ερευνητικής προϋπηρεσίας (μη απαραίτητο δικαιολογητικό, αλλά θα προσμετρήσει θετικά)
 • Εργασίες (π.χ. πτυχιακή ή διπλωματική ή ερευνητική εργασία) που έχουν εκπονηθεί από τον/την υποψήφιο/α. (μη απαραίτητο δικαιολογητικό, αλλά θα προσμετρήσει θετικά)
 • Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό το οποίο, κατά την κρίση του/της υποψηφίου/ας μπορεί να ενισχύσει την υποψηφιότητά του/της. (μη απαραίτητο δικαιολογητικό, αλλά θα προσμετρήσει θετικά)

Οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατατίθενται ηλεκτρονικά έως και την Κυριακή 23 Απριλίου 2023.

Για περισσότερες πληροφορίες, στείλτε μήνυμα στο email: [email protected] ή τηλεφωνήστε στο 2671027311.

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram