ΑΣΕΠ: Τέλος χρόνου για μόνιμες προσλήψεις στο υπουργείο Εξωτερικών

Ο διαγωνισμός 1/2022 κάνει αποδεκτούς 44 διαφορετικούς τίτλους σπουδών
Ολοκληρώνονται σήμερα Δευτέρα 14 Νοεμβρίου οι αιτήσεις ΑΣΕΠ για μόνιμες θέσεις εργασίας στην προκήρυξη 1/2022 για το υπουργείο Εξωτερικών

Ολοκληρώνονται σήμερα Δευτέρα 14 Νοεμβρίου οι αιτήσεις ΑΣΕΠ για μόνιμες θέσεις εργασίας στην προκήρυξη 1/2022 για το υπουργείο Εξωτερικών.

Μέσω της προκήρυξης του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) 1/2022 επιλέγονται μόνιμοι των εξής ειδικοτήτων:

 • ΠΕ Διοικητικών Γραμματέων
 • ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
 • ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 16:00.

Οι νέες προσλήψεις αφορούν σε εποπτευόμενο φορέα του υπουργείου Εξωτερικών και συγκεκριμένα την Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων.

Ο νέος διαγωνισμός, με αριθμό 1/2022, κάνει αποδεκτούς 44 διαφορετικούς τίτλους σπουδών. Δείτε:

Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση

 1. Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων
 2. Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
 3. Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης
 4. Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης
 5. Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
 6. Φιλοσοφικής, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
 7. Νομικής
 8. Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
 9. Οικονομικών Επιστημών
 10. Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
 11. Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
 12. Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
 13. Πολιτικών Θεσμών και Διεθνών Σχέσεων (από 2006 μετονομάστηκε σε Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων)
 14. Πολιτικών Επιστημών, Δημόσιας Διοίκησης και Ιστορίας
 15. Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων και Διοίκησης
 16. Οικονομικών Επιστημών
 17. Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
 18. Ψυχολογίας και Κοινωνικών Επιστημών
 19. Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
 20. Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών
 21. Επικοινωνίας και ΜΜΕ
 22. Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού
 23. Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ
 24. Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης
 25. Στατιστικής
 26. Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης
 27. Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
 28. Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών
 29. Εφαρμοσμένων Μαθηματικών
 30. Μαθηματικών
 31. Μαθηματικών Εισαγωγικής Κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών
 32. Επιχειρησιακής Έρευνας και Στρατηγικής Πωλήσεων (Marketing)
 33. Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ
 34. Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
 35. Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων με κατεύθυνση Μάρκετινγκ και Διοίκησης Επιχειρήσεων
 36. Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (από 1998 μετονομάστηκε σε Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης)

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

 1. Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης)
 2. Πτυχίο Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ), ανεξάρτητα από ειδικότητα
 3. Πτυχίο Α΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης
 4. Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Λυκείου
 5. Απολυτήριος Τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα
 6. Απολυτήριος Τίτλος Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα
 7. Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης
 8. Άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής

Δείτε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram