Γραπτός διαγωνισμός ΑΣΕΠ 2022: Η καλύτερη προκήρυξη για διοικητικούς και οικονομολόγους

Κάντε αίτηση - Ξεκινήστε τώρα προετοιμασία

Ο Πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός του ΑΣΕΠ, είναι "κομμένος και ραμμένος" στα μέτρα των υποψηφίων, που επιθυμούν μόνιμη διοικητική και οικονομική θέση στο Δημόσιο.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν από τις 2 Δεκεμβρίου αίτηση συμμετοχής, για τις γραπτές εξετάσεις του Πανελλήνιου διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2022.

Σύμφωνα με την προκήρυξη, οι κωδικοί των θέσεων για θέσεις διοικητικές και οικονομικές, έχουν ως εξής:

α) Κατηγορία ΠΕ

Διοικητικοί: Κωδικός 407 για την ειδικότητα ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών / ΠΕ Διοικητικοοικονομικών / Διοικητικών

Για την ειδικότητα αυτή, γίνεται δεκτό οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος ΑΕΙ ή ΕΑΠ, ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

Οικονομικοί: Κωδικός 427 για την ειδικότητα ΠΕ Οικονομικού. Γίνονται δεκτοί οι κάτοχοι των παρακάτω 47 πτυχίων:

 1. Πτυχίο ή δίπλωμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (από 1998 μετονομάστηκε σε Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης)
 2. Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (πρώην Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής)
 3. Δημόσιας Διοίκησης (το οποίο ίσχυε μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 1996-1997)
 4. Δημόσιας Διοίκησης με κατεύθυνση Δημόσιας Οικονομικής
 5. Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας
 6. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών (από Μάιο 2008 μετονομάστηκε σε Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών) με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
 7. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
 8. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (πρώην Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών) με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
 9. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σχέσεων
 10. Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης
 11. Διοίκησης Επιχειρήσεων
 12. Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων
 13. Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών
 14. Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού
 15. Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας
 16. Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού
 17. Διοίκησης Τουρισμού
 18. Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ
 19. Επιχειρησιακής Έρευνας και Στρατηγικής Πωλήσεων (Marketing)
 20. Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων
 21. Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
 22. Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης
 23. Μαθηματικών Εισαγωγική Κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών
 24. Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων
 25. Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών
 26. Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
 27. Ναυτιλιακών Σπουδών
 28. Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών
 29. Οικονομικής Επιστήμης
 30. Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού
 31. Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης
 32. Οικονομικών Επιστημών
 33. Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (από 2006 μετονομάστηκε σε Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων)
 34. Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
 35. Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
 36. Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης
 37. Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης
 38. Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης
 39. Στατιστικής
 40. Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης
 41. Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών
 42. Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
 43. Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής
 44. Τουρισμού
 45. Τουριστικών Σπουδών
 46. Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής *

β) Κατηγορία ΤΕ

Διοικητικοί: Κωδικοί θέσεων 507, 508, 509 για τις ειδικότητες ΤΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών, ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας.

Για την ειδικότητα αυτή, γίνεται δεκτό οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή ΠΣΕ, ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

Οικονομικοί: Κωδικός θέσης 519 για την ειδικότητα ΤΕ Οικονομικού. Γίνονται δεκτοί οι κάτοχοι των παρακάτω 25 πτυχίων:

 1. Πτυχίο ή δίπλωμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
 2. Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση Επιχειρήσεων
 3. Διεθνούς Εμπορίου
 4. Διοίκησης Κοινωνικών- Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων
 5. Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων
 6. Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 7. Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας
 8. Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών - Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας
 9. Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας
 10. Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού
 11. Διοίκησης Παραγωγικών Μονάδων
 12. Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Εργασιών
 13. Εμπορίας και Διαφήμισης
 14. Λογιστικής
 15. Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
 16. Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων και Μεταφορών
 17. Στελεχών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων
 18. Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 19. Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών - Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 20. Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων
 21. Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής
 22. Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής
 23. Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών
 24. Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών – Επιχειρήσεων στις Ανατολικοευρωπαϊκές Χώρες
 25. Διοίκησης Επιχειρήσεων-Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΔΩΡΕΑΝ ΜΗΤΡΩΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟ

Αιτήσεις τώρα

Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων αρχίζει στις 2 Δεκεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 20 του ίδιου μήνα.

Η προθεσμία είναι αποκλειστική και αφορά υποψηφίων των βαθμίδων εκπαίδευσης ΠΕ και ΤΕ.

Ξεκινήστε τώρα την προεργασία για την υποβολή αίτησης συμμετοχής στον μεγάλο πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό ΑΣΕΠ (2Γ/2022).

Αναμένεται πληθώρα αιτήσεων και το μηχανογραφικό σύστημα του ΑΣΕΠ είναι πιθανό, με βάση την εμπειρία, να δημιουργήσει μεγάλες καθυστερήσεις στην οριστικοποίηση της αίτησης.

Αυτό σημαίνει ότι η διαμόρφωση της αίτησης δεν θα πρέπει να γίνεται για πολύ και να παραμένει "ανοιχτή" στον κόμβο του ΑΣΕΠ.

Αξιοποιήστε το τμήμα συμπλήρωσης αιτήσεων του workenter.gr για να έχετε ορθή και έγκυρη συμμετοχή στον γραπτό διαγωνισμό:

Συμπληρώστε άμεσα τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή

Στείλτε μήνυμα στο [email protected] αναγράφοντας στο θέμα "ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ 2Γ/2022" και μέσα στο κείμενο το ονοματεπώνυμό σας, ένα τηλέφωνό σας και την βαθμίδα στην οποία ανήκετε (ΠΕ ή ΤΕ).

Εναλλακτικά

Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 5 το απόγευμα, καλέστε στα τηλέφωνα:

 • 211 9555 099
 • 211 9555 025
 • 211 9555 050
 • 211 9555 022

Κάντε τώρα εγγραφή

Κάντε τώρα εγγραφή, μπείτε στην πλατφόρμα. Θα πάρετε το σύνολο του εκπαιδευτικού υλικού. Προλαβαίνετε να κάνετε πλήρη και ολοκληρωμένη προετοιμασία!

Τα πακέτα είναι:

 • Basic: 300 ευρώ
 • Dynamic: 400 ευρώ
 • Full Pack: 500 ευρώ

Στις τιμές αυτές δίνεται αυτόματη έκπτωση 10% σε όσους έκαναν προετοιμασία μαζί στον γραπτό της ΑΑΔΕ ή έχουν ετήσια συνδρομή στην υπηρεσία "Διορισμός ΤΩΡΑ" του workenter.gr. Χρησιμοποιώντας το ίδιο e-mail γίνεται αυτόματα η έκπτωση επί της αρχικής τιμής των πακέτων.

Κάντε την εγγραφή σας, πατώντας ΕΔΩ 

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ ξεκινά στις 2 Δεκεμβρίου. Αφορά υποψηφίους Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

 

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram