ΑΣΕΠ 5Κ/2022: Νέα δεδομένα (ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ)

Οι τελευταίες εξελίξεις
Η προκήρυξη 5Κ/2022 αφορά στην πρόσληψη 122 μονίμων στο υπουργείο Πολιτισμού.

Μερική διαφοροποίηση των δεδομένων για την προκήρυξη του ΑΣΕΠ 5Κ/2022.

Η Ανεξάρτητη Αρχή δεν επιθυμεί να ταυτιστούν πλήρως οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων με τις δύο άλλες 3Κ/2022 και 4Κ/2022.

Επιλέγει, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του workenter.gr, η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων να αρχίσει περί τις 25 Ιουλίου.

Αυτό σημαίνει ότι η προθεσμία για τις αιτήσεις θα ολοκληρωθεί το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου.

Σημειώστε ότι η προκήρυξη 5Κ/2022 αφορά στην πρόσληψη 122 μονίμων στο υπουργείο Πολιτισμού.

Θα επιλεγούν υποψήφιοι Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης των εξής ειδικοτήτων:

  • ΠΕ Αρχιτέκτονες Μηχανικοί
  • ΠΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Η/Υ
  • ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί
  • ΠΕ Τοπογράφοι Μηχανικοί
  • ΠΕ Χημικοί Μηχανικοί
  • ΠΕ Πληροφορικής
  • ΠΕ Πολιτιστικής Διαχείρισης ειδικότητας Πολιτιστικής Διαχείρισης
  • ΠΕ Πολιτιστικής Διαχείρισης ειδικότητας Πολιτιστικής Πληροφορικής και Τεχνολογίας
  • ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού ειδικότητας Λογιστικού

Σύμφωνα με την ανακοίνωση:

Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 5Κ/2022 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν είκοσι δύο (122) θέσεων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021. Οι θέσεις των κλάδων/ειδικοτήτων της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωρηθεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο (Πίνακας Θέσεων).

Δείτε τον πίνακα θέσεων:

Διαβάστε οπωσδήποτε:

 

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram