700 μόνιμοι για όλα τα πτυχία και απολυτήρια (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ)

Ποιους αφορά
Χωρίς "κόφτες" η επικείμενη προκήρυξη της Δικαστικής Αστυνομίας που θα εκδοθεί εντός Οκτωβρίου

Τον Οκτώβριο οι υποψήφιοι για μόνιμες προσλήψεις στο Δημόσιο, θα έχουν στη διάθεσή τους 700 θέσεις, για τις οποίες γίνονται δεκτά όλα τα πτυχία ΑΕΙ - ΤΕΙ και τα απολυτήρια Λυκείου - ΙΕΚ.

Πρόκειται για την σημαντική προκήρυξη στη νεοσύστατη Δικαστική Αστυνομία.

Η εξέλιξη αυτή επιτρέπει την ευρύτατη συμμετοχή των υποψηφίων, στην προκήρυξη που προετοιμάζει το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του workenter.gr, από τις μέχρι τώρα επεξεργασίες, προκύπτει ότι:

  • Για τις θέσεις της κατηγορίας ΔΕ, η προκήρυξη θα ορίζει τυπικό προσόν διορισμού το απολυτήριο Λυκείου ή δίπλωμα σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή τίτλο άλλου ισότιμου σχολείου (θα ισχύσει το άρθρο 17 του Π.Δ 50/2001)
  • Για τις θέσεις ΠΕ και ΤΕ, γίνεται αποδεκτό οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα σχολής Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής (θα εφαρμοστεί το άρθρο 3 του Π.Δ 50/2001)

Το κύριο χαρακτηριστικό της επικείμενης προκήρυξης, είναι ότι δεν υπάρχει κόφτης για τους τίτλους σπουδών. Παράλληλα, όσοι επιλέξουν τις 100 θέσεις για πολιτικό προσωπικό, δεν θα έχουν ούτε εκεί τους κόφτες της ηλικίας και του αναστήματος.

Αξιοσημείωτο είναι ότι για όλες τις θέσεις - πολιτικού και ένστολου προσωπικού - απαιτείται, η γνώση χειρισμού Η/Υ και μιας ξένης γλώσσας ("πολύ καλή γνώση" για πτυχιούχους, "απλώς καλή" για απόφοιτους Λυκείου).

Η προκήρυξη γίνεται χωρίς την εμπλοκή του ΑΣΕΠ. Για τον λόγο αυτό άλλωστε, όταν θα έρθει η ώρα υποβολής των αιτήσεων, αυτό θα γίνει στις κατά τόπους γραμματείες των δικαστηρίων.

Στην επικείμενη προκήρυξη, θα λαμβάνετε μέριμνα ώστε οι υποψήφιοι με έλλειψη πνευματικών και σωματικών δεξιοτήτων (που δεν τον καθιστούν ακατάλληλο για την άσκηση των καθηκόντων του), να μπορούν να συμμετάσχουν στις γραπτές εξετάσεις. Γι' αυτούς τους υποψηφίους, θα υπάρξει διευκόλυνση, με την χορήγηση χρονικής παράτασης για την ολοκλήρωση της άσκησης.

Διαβάστε οπωσδήποτε

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram