«Διεθνής Δημόσια Διοίκηση» στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Ειδήσεις
«Διεθνής Δημόσια Διοίκηση» στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Γλώσσα του προγράμματος η Αγγλική
Μιχάλης Τσιλιβάκος
21/03/2018 | 07:30

Το τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, προκηρύσσει την έναρξη νέου μεταπτυχιακού προγράμματος, με τίτλο «International Public Administration - Διεθνής Δημόσια Διοίκηση».

Οι υποψήφιοι, καλούνται να διαθέτουν αναγνωρισμένη πιστοποίηση στην αγγλική γλώσσα.

Αντικείμενο: «Διεθνής Δημόσια Διοίκηση»

Δίδακτρα: 3.650 ευρώ

Διάρκεια: 18 μήνες

Προθεσμία: 14/09/2018

Επικοινωνία: 2310 891507

E-mail: mipa@uom.gr

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρο το πρόγραμμα» για να δείτε το σύνολο των δικαιολογητικών που απαιτούνται

URL
Ολόκληρο το πρόγραμμα
http://mipa.uom.gr/