Υποτροφίες από το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών

Ειδικότητες, διάρκεια, προθεσμίες και στοιχεία επικοινωνίας

1ο Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για για τη χορήγηση μίας Μεταδιδακτορικής Υποτροφίας στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ενίσχυση της καλλιέργειας μαστιχόδεντρων με μοχλό τη χρήση καινοτόμων μοριακών μεθόδων - mast4trees». Το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης της παραπάνω Πράξης, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Κωδικός Θέσης: ΙΝΕΒ 18-55

Ειδικότητα: Βιολόγος ή Γεωπόνος

Αντικείμενο  Θέσης:

  • Συντονισμός έργου
  • Γενοτύπιση μαστιχόδεντρων με μοριακούς δείκτες
  • Συσχέτιση μοριακών δεικτών με ανθεκτικότητα σε ασθένειες και με το φύλλο δέντρων

Αποστολή δικαιολογητικών στη διεύθυνση: ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ) 6ο χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης, 570 01 Θέρμη – Θεσσαλονίκη

Διάρκεια: 6 μήνες

2ο Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για για τη χορήγηση μίας Μεταδιδακτορικής Υποτροφίας στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη μεθοδολογιών για τον ποιοτικό έλεγχο-νοθεία των προϊόντων ελιάς, με τη χρήση σύγχρονων τεχνικών ανάλυσης και χημειομετρίας - HOLEA». Το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ), του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Κωδικός Θέσης: ΙΝΕΒ 18-56

Ειδικότητα: Βιολόγος ή Γεωπόνος

Αντικείμενο  Θέσης:

  1. Εφαρμογή, πιστοποίηση μεθοδολογιών για ιχνηλασιμότητα επιλεγμένων ποικιλιών ελιάς 
  2. Εφαρμογή μεθοδολογιών γενετικής ταυτοποίησης πολλαπλασιαστικού υλικού των επιλεγμένων φύλλων ελιάς
  3. Εφαρμογή μεθοδολογιών γενετικής ταυτοποίησης πολλαπλασιαστικού υλικού στα συλλεγμένα δείγματα ελαιολάδου

Διάρκεια: 6 μήνες

Αποστολή δικαιολογητικών στη διεύθυνση: ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ) 6ο χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης, 570 01 Θέρμη – Θεσσαλονίκη

Προθεσμία: έως Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018

Πληροφορίες:

-κα Φωτεινή Κοπάνη

E-mail: [email protected] certh.gr

*Η προθεσμία και οι πληροφορίες ισχύουν και για τα δύο θέματα.

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram