Τουρισμός για Όλους: Ξεκινούν οι αιτήσεις για διακοπές, σε ΦΕΚ η απόφαση

Τα κριτήρια - Πότε ανοίγει το tourism4all για voucher
Το σήμα για την έναρξη αιτήσεων χορήγησης voucher 150 ευρώ στην πλατφόρμα tourism4all.gov.gr για το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους», έδωσε το ΦΕΚ που δημοσιεύθηκε για τους δικαιούχους

Το σήμα για την έναρξη αιτήσεων χορήγησης voucher 150 ευρώ στην πλατφόρμα tourism4all.gov.gr για το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους», έδωσε το ΦΕΚ που δημοσιεύθηκε για τους δικαιούχους.

Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου Τουρισμού, η υποβολή της αίτησης για τη λήψη της οικονομικής ενίσχυσης πραγματοποιείται μέχρι την 21η Ιουλίου 2022 ενώ όπως διευκρίνισε η αρμόδια υφυπουργός Σοφία Ζαχαράκη, η πλατφόρμα θα ανοίξει για αιτήσεις προς το τέλος της εβδομάδας.

Μέσω του προγράμματος χορηγείται οικονομική διευκόλυνση ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ σε δικαιούχους, κατόπιν σχετικής τους ηλεκτρονικής αίτησης και επιλογής μέσω κλήρωσης. Ειδικώς για ΑΜΕΑ που κληρώνονται ως δικαιούχοι, καθώς και για κληρωθέντες δικαιούχους με τέκνα ΑΜΕΑ, η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται σε διακόσια (200) ευρώ. Τα ως άνω ποσά αφορούν αποκλειστικά τον δικαιούχο και δεν αυξάνονται σε περίπτωση ύπαρξης εξαρτώμενων από αυτόν μελών.

Ποιοι μένουν εκτός

Δεν θεωρούνται δικαιούχοι του α’ κύκλου του προγράμματος «Τουρισμός για όλους 2022»:

α) οι επιλεγέντες ως δικαιούχοι στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2021-2022 και 2022-2023 των Ο.Α.Ε.Δ. και Δ.ΥΠ.Α., αντιστοίχως, ανεξαρτήτως από το αν έκαναν χρήση της παροχής ή όχι,

β) οι επιλεγέντες ως δικαιούχοι - ωφελούμενοι του προγράμματος «Evia-Samos Pass» ή συναφούς παροχής από οποιονδήποτε άλλο φορέα για την ίδια χρονική περίοδο υλοποίησης του προγράμματος.

Για τον πρώτο κύκλο του προγράμματος, ήτοι για το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2022», δυνητικοί δικαιούχοι είναι όσοι έχουν υποβάλει Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων για το φορολογικό έτος 2020 και το ετήσιο οικογενειακό εισόδημά τους εμπίπτει στα οριζόμενα στον κάτωθι πίνακα εισοδημα-τικά κριτήρια. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου του και των τέκνων που τον βαρύνουν, από κάθε πηγή. Στο ως άνω εισόδημα δεν προσμετράται τυχόν επίδομα αναπηρίας του δικαιούχου ή των εξαρτώμενων από αυτόν μελών το οποίο απαλλάσσεται του φόρου.

Σημειώνεται ότι οι ωφελούμενοι μπορούν να κάνουν αίτηση και μέσω ΚΕΠ ενώ η χρήση της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας πραγματοποιείται αποκλειστικά με ηλεκτρονικές συναλλαγές ή μέσω συσκευής.

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram