Ποιοι θα λάβουν 384€ - Ψηφίστηκε στη Βουλή

Ολόκληρη η τροπολογία
Πατήστε το κουμπί "Δείτε το έγγραφο" για να "κατεβάσετε" ολόκληρη την τροπολογία.

Το βράδυ της Τρίτης κατατέθηκε στη Βουλή η πολυαναμενόμενη τροπολογία, με την οποία «ανοίγει ο δρόμος» για να χορηγηθεί προκαταβολή σύνταξης, έως 384 ευρώ που είναι η εθνική, σε όσους δικαιούχους, βρίσκονται σε αναμονή για να εκδοθεί η οριστική απόφαση συνταξιοδότησης.

Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις δικαιούχων που δεν θα μπορούν να λάβουν τη συγκεκριμένη παροχή. Σύμφωνα με ξεχωριστή διάταξη που ενσωματώθηκε στην τροπολογία, εκτός της ευνοϊκής ρύθμισης τοποθετούνται οι εξής κατηγορίες «υποψήφιων» συνταξιούχων:

1. Όσοι έχουν οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές, το ποσό των οποίων υπερβαίνει τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις ανώτατα όρια. Αν μεταγενέστερα καλυφθεί η οφειλή, τότε η παροχή χορηγείται από την πρώτη ημέρα του επόμενου μήνα, κατά τον οποίο υποβάλλεται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά η σχετική αίτηση.

2. Όσοι λαμβάνουν ήδη προσωρινή ή οριστική σύνταξη από τον e-ΕΦΚΑ οποιασδήποτε κατηγορίας.

3. Όσοι έχουν υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης, που κρίνεται με τις διατάξεις της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (E.E.) ή διακρατικών συμβάσεων.

4. Όσοι είναι ασφαλισμένοι του e-ΕΦΚΑ, αλλά δικαιούνται ή λαμβάνουν την προκαταβολή σύνταξης σύμφωνα με το άρθρο 57Α του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων.

Σε κάθε περίπτωση, οι δυνητικά δικαιούχοι, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η  παροχή είναι ακατάσχετη.

Επίσης, συμψηφίζεται με τα ποσά σύνταξης που θα χορηγηθούν με την προσωρινή και οριστική απόφαση συνταξιοδότησης. Από τα ποσά της προσωρινής και της οριστικής σύνταξης παρακρατούνται και οφειλές στον e-ΕΦΚΑ από ασφαλιστικές εισφορές.

Ειδική αναφορά γίνεται στην τροπολογία για εκείνες τις περιπτώσεις υποψήφιων συνταξιούχων, που η αίτησή τους απορρίπτεται. Σε περίπτωση έκδοσης απορριπτικής απόφασης συνταξιοδότησης, τα ποσά που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως στους ασφαλισμένους, αναζητούνται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

Σε κάθε περίπτωση, τα ποσά αυτά δύνανται να παρακρατούνται από τα ποσά που θα τους καταβληθούν στο μέλλον από τον e-ΕΦΚΑ, εφόσον καταστούν δικαιούχοι συνταξιοδοτικών παροχών.

Στην περίπτωση των εκκρεμών αιτήσεων, τα ποσά καταβάλλονται αναδρομικά κατόπιν ηλεκτρονικού αιτήματος του δικαιούχου μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ).

Γι’ αυτά τα ποσά ο φόρος επιμερίζεται στα φορολογικά έτη που αναλογεί η παροχή. Στα ποσά που καταβάλλονται αναδρομικά δεν επιβάλλεται κράτηση για τον κλάδο ασθένειας.

Πατήστε το κουμπί "Δείτε το έγγραφο" για να "κατεβάσετε" ολόκληρη την τροπολογία.

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram