Πιάνουν δουλειά... προσωρινά διοριστέοι (προκηρύξεις "Κ")

Πώς θα καλύπτονται τα κενά των υπηρεσιών μέχρι την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων

Την δυνατότητα να διορίζονται στο Δημόσιο προσωρινά διοριστέοι, για ορισμένο χρονικό διάστημα, έως ότους εκδοθούν τα οριστικά αποτελέσματα, παρέχει ο νέος νόμος για τις προσλήψεις.

Σύμφωνα με την ρύθμιση που εμπεριέχεται στην προκήρυξη 1Κ/2019, όσοι φορείς εκτιμήσουν ότι χρειάζονται άμεσα προσωπικό, μπορούν να πάρουν από τον προσωρινό πίνακα διοριστέων.

Σημειώστε:

  • Ο προσωρινός πίνακας διοριστέων καταρτίζεται μετά από την εξέταση των δικαιολογητικών
  • Δεν θα υπογράφονται συμβάσεις ορισμένης χρονικής διάρκειας, αλλά έως ότου δημοσιευθούν στο ΦΕΚ τα ονόματα των οριστικά διοριστέων
  • Οι υπηρεσίες μπορούν να πάρουν υπαλλήλους σε αριθμό και μικρότερο από τον αριθμό των θέσεων που προβλέπει η προκήρυξη, προκειμένου να καλύψουν επείγουσες ανάγκες

Διαβάστε τη νέα ρύθμιση, όπως αυτή εμπεριέχεται στην προκήρυξη 1Κ/2019:

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram