ΟΣΕ: Βγαίνει η προκήρυξη, πότε οι διορισμοί

Το χρονοδιάγραμμα των προσλήψεων

Την άμεση έκδοση της προκήρυξης για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στον ΟΣΕ προβλέπει το χρονοδιάγραμμα του Οργανισμού.

Σύμφωνα με αυτό η προκήρυξη για την πρόσληψη αποφοίτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα εκδοθεί τις αμέσως προσεχείς ημέρες και οι διοριστέοι θα πιάσουν δουλειά το Μάρτιο του 2023.

Η απόσταση μεταξύ έκδοσης της προκήρυξης και διορισμών έγκειται στο ότι όσοι επιλεγούν θα περάσουν εκπαίδευση στο αντικείμενο της θέσης τους:

Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει:

 • Έκδοση προκήρυξης
 • Συγκέντρωση αιτήσεων από τον ΟΣΕ
 • Επεξεργασία αιτήσεων από το Μηχανογραφικό Σύστημα του Οργανισμού
 • Έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων
 • Υποβολή - εκδίκαση πιθανών ενστάσεων
 • Έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων
 • Σχολείο ειδικοτήτων
 • Διορισμός

Παραθέτουμε τις ειδικότητες που θα ζητηθούν και τα προσόντα:

ΔΕ Προσωπικού Ελιγμών Δε ΣταθμαρχώνΠροσόντα: Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας

ΔΕ Τεχνιτών Ηλεκτρονικών ΔΕ Τεχνιτών ΗλεκτρολόγωνΠροσόντα: Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων ΈργουΠροσόντα: Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας. Απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τεχνικής κατάρτισης

Προσοχή στα απαραίτητα πρόσθετα προσόντα

Η προκήρυξη του ΟΣΕ για την πρόσληψη 117 μονίμων (εκτός ΑΣΕΠ) θέτει απαραίτητα πρόσθετα προσόντα. Δείτε ποια είναι:

Όρια ηλικίας

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν γεννηθεί από το 1982 και μετά. Να μην υπερβαίνουν το 40 έτος της ηλικίας τους.

Κάντε έγκυρη αίτηση με το workenter.gr

Για έγκυρες και ορθές αιτήσεις απευθυνθείτε στο αντίστοιχο τμήμα αιτήσεων του workenter.gr.

Καλέστε μας, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 5 το απόγευμα, στα τηλέφωνα:

 • 211 9555 050
 • 211 9555 099
 • 211 9555 025
 • 211 9555 022

ή 

Στείλτε e-mail στη διεύθυνση [email protected] γράφοντας στο θέμα "ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΣΕ" και στο κείμενο του μηνύματος το ονοματεπώνυμό σας και ένα τηλέφωνό σας.

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram