ΟΠΕΚΑ: Ποιοι και πότε θα λάβουν επίδομα 630 ευρώ

Αφορά 735.000 δικαιούχους – Ποιοι χάνουν λόγω προθεσμίας
Για να πάρουν το επίδομα θα πρέπει να εμφανίζονται «ενεργοί» στα αρχεία του Νοεμβρίου.

Πάνω από 735.000 δικαιούχοι θα δουν αύξηση στο επίδομα που θα λάβουν.

Σύμφωνα με τις πρόσφατες εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, θα χορηγηθεί μιάμιση επιπλέον δόση του επιδόματος παιδιού (Α21) τον Δεκέμβριο, στους δικαιούχους Νοεμβρίου.

Ωστόσο, για να πάρουν το επίδομα θα πρέπει να εμφανίζονται «ενεργοί» στα αρχεία του Νοεμβρίου. Δηλαδή, αν έχει διακοπεί νωρίτερα η επιδότησή τους, θα χάσουν το επίδομα.

Έως τον Δεκέμβριο, οι περισσότεροι δικαιούχοι θα έχουν υποβάλλει αιτήσεις για να την καταβολή του δίμηνου επιδόματος ,οπότε δεν φαίνεται να προκύπτει πρόβλημα, όπως είχε συμβεί το Πάσχα 2022 με την εκ των υστέρων υποβολή των αιτήσεων.

Υπενθυμίζεται πως η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ για το επίδομα παιδιού, παραμένει συχνά κλειστή, όπως συμβαίνει και αυτές τις ημέρες από την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να αρχίσει η διαδικασία εκκαθάρισης για την πληρωμή της τέταρτης δόσης.

Σε μια ανάλογη περίπτωση οι δικαιούχοι του έξτρα επιδόματος παιδιού Α1 δεν θα χάσουν τη μιάμιση δόση, αλλά θα την πιστωθούν μετά την υποβολή και την έγκριση της αίτησής τους.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ ΑΥΞΗΜΕΝΟ ΕΠΙΔΟΜΑ Α21

Όπως είναι γνωστό, το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης ανέρχεται σε 105 ή 63 ή 42 ευρώ για κάθε παιδί για το πρώτο και δεύτερο παιδί, ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος, και σε 210 ή 126 ή 84 από το τρίτο και για κάθε επόμενο παιδί. Οι δικαιούχοι ανέρχονται σε 735.000, με περισσότερα από 1 εκατ. ευρώ παιδιά.

Οικογένεια με 2 γονείς και 2 παιδιά, με ετήσιο εισόδημα 28.000€: Η κλίμακα ισοδυναμίας της οικογένειας είναι: 1 + 1/2 +1/4 + 1/4 = 2.

Συνεπώς, το ισοδύναμο εισόδημα είναι: 28.000€ / 2= 14.000€. Άρα η οικογένεια λαμβάνει 56€ επίδομα το μήνα.

Με την νέα οικονομική ενίσχυση θα λάβει 56 +28 = 84 ευρώ τον Δεκέμβριο.

Οικογένεια με 2 γονείς και 1 παιδί, με ετήσιο εισόδημα 26.000€: Η κλίμακα ισοδυναμίας της οικογένειας είναι: 1 + 1/2 +1/4 = 1,75.

Συνεπώς, το ισοδύναμο εισόδημα είναι: 26.000€ / 1,75= 14.857€. Άρα η οικογένεια λαμβάνει 28€ επίδομα το μήνα. Με την νέα οικονομική ενίσχυση θα λάβει 28 +14 = 42 ευρώ τον Δεκέμβριο.

Οικογένεια με 2 γονείς και 2 παιδιά, με ετήσιο εισόδημα 18.800€: Η κλίμακα ισοδυναμίας της οικογένειας είναι: 1 + 1/2 +1/4 + 1/4 = 2.

Συνεπώς, το ισοδύναμο εισόδημα είναι: 18.800€ / 2= 9.400€. Άρα, η οικογένεια εντάσσεται λαμβάνει 84 ευρώ επίδομα το μήνα. Με τη νέα οικονομική ενίσχυση θα λάβει 84 + 42= 126 ευρώ τον Δεκέμβριο.

Οικογένεια με 2 γονείς και 3 παιδιά με ετήσιο εισόδημα 13.000€: Η κλίμακα ισοδυναμίας της οικογένειας είναι: 1 + 1/2 +1/4 + 1/4 +1/4 = 2,25.

Συνεπώς, το ισοδύναμο εισόδημα είνα: 13.000€ / 2,25 = 5.777€. Άρα η οικογένεια λαμβάνει 280€ το μήνα. Με τη νέα οικονομική ενίσχυση θα λάβει 280 +140= 420 ευρώ τον Δεκέμβριο.

Οικογένεια με 2 γονείς και 2 παιδιά με ετήσιο εισόδημα 12.000€: Η κλίμακα ισοδυναμίας της οικογένειας είναι: 1 + 1/2 +1/4 + 1/4 = 2.

Συνεπώς, το ισοδύναμο εισόδημα είναι: 12.000€ / 2= 6.000€. Άρα η οικογένεια λαμβάνει 140€ το μήνα. Με τη νέα οικονομική ενίσχυση θα λάβει 140 +70 = 210 ευρώ τον Δεκέμβριο.

Οικογένεια με 2 γονείς και 4 παιδιά με ετήσιο εισόδημα 14.500€: Η κλίμακα ισοδυναμίας της οικογένειας είναι: 1 + 1/2 +1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4 = 2,5.

Συνεπώς, το ισοδύναμο εισόδημα είναι: 14.500€ / 2,5 = 5.800€. Η οικογένεια εντάσσεται λαμβάνει 420€ το μήνα. Με τη νέα οικονομική ενίσχυση θα λάβει 420 ευρώ + 210 = 630 ευρώ τον Δεκέμβριο

Οικογένεια με 2 γονείς και 4 παιδιά με ετήσιο εισόδημα 24.500€: Η κλίμακα ισοδυναμίας της οικογένειας είναι: 1 + 1/2 +1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4 = 2,5.

Συνεπώς, το ισοδύναμο εισόδημα είναι: 24.500€ / 2,5 = 9.800€. Η οικογένεια λαμβάνει 252€ το μήνα. Με τη νέα οικονομική ενίσχυση θα λάβει 252 + 126= 378 ευρώ τον Δεκέμβριο.

Οικογένεια με 2 γονείς και 5 παιδιά με ετήσιο εισόδημα 27.000€: Η κλίμακα ισοδυναμίας της οικογένειας είναι : 1 + 1/2 +1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4 +1/4 = 2,75.

Συνεπώς το ισοδύναμο εισόδημα είναι: 27.000€ / 2,75 = 9.818€. Η οικογένεια λαμβάνει 336 € το μήνα. Με τη νέα οικονομική ενίσχυση θα λάβει 336 + 168 = 504 ευρώ τον Δεκέμβριο

Μονογονεικές οικογένειες με 3 παιδιά και ετήσιο εισόδημα 12.000€: Η κλίμακα ισοδυναμίας της οικογένειας είναι: 1 + 1/2 +1/4 + 1/4 = 2.

Συνεπώς το ισοδύναμο εισόδημα είναι: 12.000€ / 2= 6.000€. Άρα η οικογένεια λαμβάνει 280 ευρώ το μήνα.

Με τη νέα οικονομική ενίσχυση θα λάβει 280 +140 = 420 ευρώ τον Δεκέμβριο.

Μονογονεικές οικογένειες με 1 παιδί και ετήσιο εισόδημα 9.000€: Η κλίμακα ισοδυναμίας της οικογένειας είναι: 1 + 1/2 = 1,5.

Συνεπώς, το ισοδύναμο εισόδημα είναι : 9.000€ / 1,5= 6.000€. Άρα η οικογένεια λαμβάνει 70€ το μήνα. Με τη νέα οικονομική ενίσχυση θα λάβει 70 +35 = 105 ευρώ τον Δεκέμβριο.

Μονογονεικές οικογένειες με 2 παιδιά και ετήσιο εισόδημα 10.500€: Η κλίμακα ισοδυναμίας της οικογένειας είναι: 1 + 1/2 + 1/4 = 1,75.

Συνεπώς το ισοδύναμο εισόδημα είναι : 10.500€ / 1,75= 6.000€. Άρα η οικογένεια λαμβάνει 140€ το μήνα. Με τη νέα οικονομική ενίσχυση θα λάβει 140 +70 = 210 ευρώ τον Δεκέμβριο.

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram