Ολόκληρο το νέο πρόγραμμα για την πρόσληψη 10.000 ανέργων

Αφορά σε όλη τη χώρα

Δημοσιεύθηκε το νέο πρόγραμμα για την πρόσληψη 10.000 ανέργων, ηλικίας από 18 έως 30 ετών.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε φορείς προσλήψεων, οι οποίοι στη συνέχεια -σε συνεργασία με τους εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ- θα επιλέξουν το νέο προσωπικό.

Φορείς προσλήψεων

α) Ιδιωτικές επιχειρήσεις

β) Εταιρείες

γ) Οργανισμοί του Δημοσίου

δ) Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο)

Το νέο πρόγραμμα θα εφαρμοστεί στις περιφέρειες όλης της χώρας και θα έχει διάρκεια έως το Σεπτέμβριο του 2025.

Διάρκεια συμβάσεων

Όπως αναφέρει η Κοινή Υπουργική Απόφαση, με αριθμό πρωτοκόλλου 78564, οι ωφελούμενοι θα υπογράψουν συμβάσεις διάρκειας 7 μηνών.

Πατήστε το κουμπί "Ολόκληρο το πρόγραμμα" για να δείτε το αρχείο.

Ημερομηνία λήξης: Αναμένεται

Ποιους αφορά;

  • 10.000 ανέργους, ηλικίας 18-30 ετών

Προσόντα

  • Εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων των ΚΠΑ2 της Δ.ΥΠ.Α
  • Ενεργό Ατομικό Σχέδιο Δράσης
  • Απολυτήριο Γυμνασίου - Τουλάχιστον ΥΕ

Δικαιολογητικά

  • Τίτλος σπουδών
  • Συστατικό σημείωμα από τον εργασιακό σύμβουλο

Αμοιβές

611 ευρώ (καθαρά)

Ολόκληρο το πρόγραμμα
crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram