Όλα τα ανοιχτά και αναμενόμενα προγράμματα για ανέργους - ΔΥΠΑ

Ποιοι θα λάβουν μισθό έως 750 ευρώ μηνιαίως

Στην κάλυψη 96.620 θέσεων εργασίας στοχεύουν 16 συνολικά δράσεις της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ - τ. ΟΑΕΔ) για την ενίσχυση της απασχόλησης.

Με επτά προγράμματα, από τα οποία τα πέντε ξεκινούν άμεσα και τα άλλα δύο έως το τέλος του 2022, η ΔΥΠΑ προσφέρει έως 56.220 θέσεις εργασίας.

Παράλληλα, υπάρχουν διαθέσιμες άλλες 40.400 θέσεις από εννέα προγράμματα απασχόλησης που έχουν ήδη εκκινήσει και παραμένουν ανοιχτά.

Έτσι, ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων θα ανέλθει σε 96.620 στο ανώτατο επίπεδο.

Τα πέντε προγράμματα που ξεκινούν άμεσα

Οι πέντε δράσεις που ξεκινούν άμεσα είναι οι ακόλουθες

1. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 3.000 νέων 1 8-29 ετών, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία.

Βασικός στόχος είναι η προώθηση στην αυτοαπασχόληση 3.000 ανέργων ηλικίας 18-29 ετών μέσω της επιδότησής τους με 14.800 ευρώ έκαστος για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων που θα δραστηριοποιηθούν στην ψηφιακή οικονομία

2. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 3.220 ελεύθερων επαγγελματιών 30-45 ετών στις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες (ΛΑΠ) και την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία.

Προβλέπεται η χρηματοδότηση με 14.800 ευρώ για την καθεμιά εκ των 3.000 νέων επιχειρήσεων που έχουν δημιουργήσει πρώην άνεργοι ηλικίας 30-45 ετών στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Δυτικής Ελλάδας.

Επιπλέον, η δράση αφορά 220 νέες επιχειρήσεις που έχουν δημιουργήσει πρώην άνεργοι ηλικίας 30-45 ετών στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας.

Στις δράσεις της ΔΥΠΑ περιλαμβάνεται και το πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για 10.000 άνεργους νέους ηλικίας 18 έως 30 ετών.

3. Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για 10.000 άνεργους νέους ηλικίας 18 έως 30 ετών

Η διάρκειά του είναι επτά μήνες και αφορά τοποθέτηση σε θέσεις προεργασίας.

Στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα προεργασίας καταβάλλεται από τη ΔΥΠΑ για το διάστημα αυτό ο νόμιμος κατώτατος μισθός, η αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας που αντιστοιχεί σε αυτόν, καθώς και οι ασφαλιστικές εισφορές.

4. Πρόγραμμα επιδότησης εργασίας για μακροχρόνια ανέργους.

Αντικείμενο της δράσης που απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις είναι η δημιουργία 10.000 νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης με την πρόσληψη μακροχρόνια ανέργων, εγγεγραμμένων στο μητρώο ανεργίας της ΔΥΠΑ, ηλικίας 45 ετών και άνω, σε περιοχές θύλακες υψηλής ανεργίας.

Προτεραιότητα θα δοθεί στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Δυτικής Ελλάδας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ηπείρου.

5. Πρόγραμμα απασχόλησης 10.000 ανέργων που αντιμετωπίζουν εμπόδια στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε δύο κύκλους.

Ο πρώτος κύκλος θα ωφελήσει 7.000 ωφελούμενους και ο δεύτερος κύκλος θα ωφελήσει 3.000.

Ακόμα δύο δράσεις μέχρι το τέλος του 2022

Οι δύο δράσεις που θα ξεκινήσουν έως το τέλος του έτους είναι οι εξής:

1. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 5.000 ανέργων στους τομείς της πράσινης οικονομίας, με έμφαση στις γυναίκες 18-66 ετών.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 15 μήνες και οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν τις θέσεις για πέντε επιπλέον μήνες μετά τη λήξη της επιχορήγησης.

Η επιχορήγηση ανέρχεται στο 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου, με ανώτατο όριο τα 750 ευρώ μηνιαίως.

2. Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα αναβάθμισης δεξιοτήτων/επανειδίκευσης και βραχυπρόθεσμης απασχόλησης για 15.000 ανέργους (25-45 ετών), εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ.

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram