Μουσείο Ακρόπολης: Αιτήσεις για 139 θέσεις (ΑΣΕΠ)

Δουλειά για οκτώ μήνες με πτυχίο Αγγλικών και Η/Υ

Στην τελική ευθεία για την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών μπαίνει η προκήρυξη του υπουργείο Πολιτισμού, για 139 θέσεις στο Μουσείο Ακρόπολης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά τους έως την ερχόμενη Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας, ενώ αναμένεται να προσληφθούν πτυχιούχοι Τεχνολογικής και απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των ειδικοτήτων:

 • ΤΕ Ταμίων και υπαλλήλων έκδοσης εισιτηρίων (44 θέσεις)
 • ΔΕ Προσωπικού Ασφαλείας (95 θέσεις)

Τα προσόντα

Προσωπικό ασφαλείας Μουσείων (κατηγορία ΔΕ)

 • Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων
 • Αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου
 • Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής (Advance ή Profiency) ή Γερμανικής ή Γαλλικής γλώσσας

Ταμίες και υπάλληλοι έκδοσης εισιτηρίων (κατηγορία ΤΕ)

 • Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων
 • Πτυχίο Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας
 • Πτυχίο Διοίκησης Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων με κατευθύνσεις: α) Διοίκησης Πολιτιστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας β) Επικοινωνίας Πολιτιστικών Μονάδων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
 • Πτυχίο Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας ΤΕΙ
 • Το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ
 • Αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ
 • Προγράμματα Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
 • Το ομώνυμο αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής (Αdvance ή Proficiency) ή Γερμανικής ή Γαλλικής Γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ

Βαθμολόγηση Κριτηρίων

 • Ανεργία - Έως 1040 μόρια για 18 μήνες συνεχόμενης ανεργίας
 • Πολυτεκνική ιδιότητα ή παιδί πολύτεκνης οικογένειας - 300 μόρια
 • Τριτεκνική ιδιότητα ή παιδί τρίτεκνης οικογένειας - 200 μόρια
 • Μονογονεϊκή ιδιότητα ή παιδί μονογονεϊκής οικογένειας - 100 μόρια
 • Ανήλικα τέκνα - 50 μόρια/τέκνο
 • Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών  - Ο βαθμός x40 για την κατηγορία ΤΕ και x20 για την κατηγορία ΔΕ
 • Δεύτερος τίτλος σπουδών - 30 μόρια για τίτλο ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας στην κατηγορία ΤΕ και 20 μόρια για την εκπαιδευτική βαθμίδα ΔΕ
 • Εμπειρία - 7 μόρια/μήνα έως και 84 μήνες

Αιτήσεις τώρα με το workenter.gr

Αξιοποιείστε με τον καλύτερο τρόπο τις δυνατότητες που σας προσφέρει - για έγκυρη και ορθή υποψηφιότητα - το τμήμα αιτήσεων του workenter.gr.

Συμπληρώστε άμεσα τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή

Στείλτε μήνυμα στο [email protected] αναγράφοντας στο θέμα "ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ MΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ" και μέσα στο κείμενο το ονοματεπώνυμό σας, ένα τηλέφωνό σας και την βαθμίδα στην οποία ανήκετε.

Εναλλακτικά

Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 5 το απόγευμα, καλέστε στα τηλέφωνα:

 • 211 9555 099
 • 211 9555 025
 • 211 9555 050
 • 211 9555 022
crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram