ΙΚΥ: 10 υποτροφίες από τα έσοδα του «Θεοδωρίδειου Κληροδοτήματος Εκπαιδευτικών»

Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται μηνιαίως στα 1.400 € - Προθεσμία
Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ανακοινώνει τη χορήγηση δέκα υποτροφιών σε πτυχιούχους ΑΕΙ της Ελλάδας για μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα της Παιδαγωγικής Επιστήμης στο εξωτερικό.

Την χορήγηση δέκα υποτροφιών με διαγωνισμό από τα έσοδα του «Θεοδωρίδειου Κληροδοτήματος Εκπαιδευτικών» ανακοινώνει το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.

Αφορά πτυχιούχους Ανωτάτων Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της Ελλάδας για μεταπτυχιακές σπουδές (Master) στον τομέα της Παιδαγωγικής Επιστήμης σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (εφεξής «ΑΕΙ») ή Παιδαγωγικές Ανώτατες Ακαδημίες ή ισότιμες Ανώτατες Παιδαγωγικές Σχολές των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι υποτροφίες χορηγούνται μόνο για μεταπτυχιακές σπουδές Παιδαγωγικών Επιστημών πλήρους παρακολούθησης.

Αιτήσεις για σπουδές εξ αποστάσεως ή μερικής παρακολούθησης, δεν γίνονται δεκτές.

Η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 24 διαδοχικούς μήνες.

Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται μηνιαίως στο ακαθάριστο ποσό των 1.400 €.

Επίσης, στους υποτρόφους θα καταβληθεί κατ΄ αποκοπή ακαθάριστο ποσό για έξοδα πρώτης εγκατάστασης στο εξωτερικό, ύψους 1.000 €.

Η υποτροφία δεν καλύπτει τυχόν δίδακτρα.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Πέμπτη 21 Ιουλίου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε σε 2103726346 και 2103726395 ή στείλτε μήνυμα στο [email protected]

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram