Οικονομία

Ευάλωτα νοικοκυριά: Σε λειτουργία η πλατφόρμα για την προστασία της πρώτης κατοικίας

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ωφελούμενοι

Ευάλωτα νοικοκυριά: Σε λειτουργία η πλατφόρμα για την προστασία της πρώτης κατοικίας Σε λειτουργία μπαίνει σήμερα Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου η πλατφόρμα για την προστασία της πρώτης κατοικίας, στα πλαίσια του νέου πλαισίου ρύθμισης οφειλών
Ευάλωτα νοικοκυριά: Σε λειτουργία η πλατφόρμα για την προστασία της πρώτης κατοικίας Σε λειτουργία μπαίνει σήμερα Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου η πλατφόρμα για την προστασία της πρώτης κατοικίας, στα πλαίσια του νέου πλαισίου ρύθμισης οφειλών

Σε λειτουργία μπαίνει σήμερα Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου η πλατφόρμα για την προστασία της πρώτης κατοικίας, στα πλαίσια του νέου πλαισίου ρύθμισης οφειλών.

Σημειώνεται ότι μέσω της πλατφόρμας θα πιστοποιούνται τα ευάλωτα νοικοκυριά τα οποία θα μπορούν να προστατεύσουν τα ακίνητά τους από τον πλειστηριασμό ώσπου να λειτουργήσει ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα που φιλοξενείται στο gsis.gr δίνει τη δυνατότητα στους οικονομικά αδύναμους οφειλέτες να πιστοποιηθούν ως «ευάλωτα νοικοκυριά», προστατεύοντας τα ακίνητά τους από τον πλειστηριασμό και αξιοποιώντας τις προστατευτικές πρόνοιες του Νόμου 4738/2020.

Πάντως προϋπόθεση για την υπαγωγή στο ενδιάμεσο πρόγραμμα προστασίας θα αποτελεί η βεβαίωση για τα ευάλωτα νοικοκυριά.  Ωστόσο θα πρέπει να καταβάλουν τη δόση δανείου στην οποία θα συμπεριλαμβάνεται η συνεισφορά του Δημοσίου η οποία θα  διαμορφώνεται από 70 ευρώ  έως 210 ευρώ τον μήνα.  Στην συνέχεια η  επιδότηση αυτή θα καταλήγει στις τράπεζες.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ευάλωτοι

Έως τα μέσα Νοεμβρίου μπορούν να κάνουν τις απαραίτητες ενέργειες  οι ευάλωτοι που βρίσκονται  κοντά στη διαδικασία πλειστηριασμού.

Τα  εισοδηματικά κριτήρια για να χαρακτηριστεί κανείς ευάλωτος είναι τα εξής:

  • Να έχει ο άγαμος ετήσιο εισόδημα έως 7.00 0 ευρώ
  • Και μέχρι 21.000 ευρώ ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού καθώς και περιουσιακά.

Απλοποίηση δικαιολογητικών

Το Υπουργείο Οικονομικών σε ανακοίνωση αναφέρει ότι απλοποιούνται τα δικαιολογητικά που υποχρεούται να προσκομίσει ο αιτών κατά την υποβολή αίτησης στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, με στόχο την επιτάχυνση της διαδικασίας (ΚΥΑ με Αριθμ. 122836 ΕΞ 2022, ΦΕΚ 4696/Β’/8.9.22).

Για μία σειρά δικαιολογητικών δεν απαιτείται η προσκόμισή τους κατά τη στιγμή της αίτησης, αλλά μόνον εάν τα ζητήσουν οι πιστωτές, το Δημόσιο ή και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Συγκεκριμένα, καταργείται η υποχρεωτική προσκόμιση κατά την υποβολή της αίτησης, της δήλωσης για κάθε μεταβίβαση ή επιβάρυνση περιουσιακού στοιχείου του οφειλέτη που έγινε εντός των τελευταίων πέντε (5) ετών πριν από την υποβολή της αίτησης, της δήλωσης για κάθε καταβολή μερίσματος από τον οφειλέτη προς τους μετόχους ή εταίρους ή άλλη συναλλαγή, εκτός των τρεχουσών συναλλαγών της επιχείρησης, που έγινε εντός των τελευταίων δύο (2) ετών πριν από την υποβολή της αίτησης, των στοιχείων κάθε νομικού προσώπου συνδεδεμένου με τον οφειλέτη στη διάρκεια των εξήντα (60) μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης, καθώς και των στοιχείων ακινήτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων που τυχόν μεταβιβάστηκαν από τον οφειλέτη σε πρόσωπα συνδεδεμένα με τον οφειλέτη στη διάρκεια των εξήντα (60) μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης, του καταλόγου των προσώπων που αμείβονται από τον οφειλέτη και τα οποία αποτελούν συνδεδεμένα πρόσωπα με αυτόν, καθώς και της ανάλυσης των αμοιβών αυτών κατά τα τελευταία δύο (2) έτη πριν από την υποβολή της αίτησης. Επίσης, καταργείται η υποχρέωση αναφοράς της οικονομικής κατάστασης, των λόγων της οικονομικής αδυναμίας και των προοπτικών της επιχείρησης του οφειλέτη. Επίσης, πλέον υποβάλλονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των τελευταίων 3 περιόδων.

Παράλληλα, δεν θα απαιτείται η εκ των προτέρων προσκόμιση του Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας. Αντ’ αυτού, κατά την οριστική υποβολή της αίτησης υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση και αίτηση του οφειλέτη προς το αρμόδιο Πρωτοδικείο για τη χορήγηση του Πιστοποιητικού. Το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας πρέπει, πλέον, να υποβληθεί από τον αιτούντα εντός τριών μηνών από την οριστική υποβολή της αίτησης, διευκολύνοντας έτσι σημαντικά τους οφειλέτες σε περίπτωση καθυστέρησης έκδοσής του.

Περισσότερες ειδήσεις
Όλες οι Ειδήσεις Τώρα για πληρωμές, ενισχύσεις: επίδομα θέρμανσης, ενοικίου, παιδιού, ρεύματος, επίδομα ακρίβειας και ανεργίας. Διαβάστε πρώτοι για νέα που αφορούν ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις