Έτσι θα πάρετε το επίδομα ανεργίας για 12 μήνες

Αναλυτικοί πίνακες

Η διάρκεια της επιδότησης από την ΔΥΠΑ, όταν βρεθεί κάποιος σε καθεστώς ανεργίας, έχει να κάνει από τις ημέρες εργασίας.

Το ετήσιο τακτικό επίδομα ανεργίας, (ανώτατο όριο), λαμβάνουν μόνο όσοι, έως τα 49 τους χρόνια, έχουν συμπληρώσει 210 ημέρες εργασίας πριν από την απόλυση, αφαιρουμένων των δύο τελευταίων μηνών.

Το workenter.gr παρουσιάζει αναλυτικούς πίνακες διάρκειας και ποσού επιδότησης.

Διάρκεια-ποσό επιδότησης

Η διάρκεια της επιδότησης εξαρτάται από τον αριθμό των ημερών εργασίας που έχει πραγματοποιήσει ο ασφαλισμένος στο κρίσιμο κάθε φορά ορισθέν χρονικό διάστημα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΚΟΙΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ
Απαιτούμενες Ημέρες Εργασίας κατά το 14μηνο (πριν από τη λύση ή λήξη της εργασιακής σχέσης αφαιρουμένων των 2 τελευταίων μηνών)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
125-149
5 μήνες
150-179
6 μήνες
180-219
8 μήνες
220-249
10 μήνες
250 και άνω
12 μήνες
210 και συμπλήρωση του 49ου έτους ηλικίας
12 μήνες
ΠΙΝΑΚΑΣ 1Α: ΚΟΙΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΤΙΑΣ *
* Για τους επιδοτούμενους άνεργους που επιδοτούνται για πρώτη φορά και τους καταβάλλεται επιδότηση λαμβάνοντας υπόψη την προϋπόθεση της διετίας (2η περ. προϋποθέσεων), η διάρκεια επιδότησής τους κυμαίνεται από 5 έως 8 μήνες κατ’ ανώτατο χρονικό διάστημα.
*Απαιτούμενες Ημέρες Εργασίας κατά τη διετία (πριν από τη λύση ή λήξη της εργασιακής σχέσης αφαιρουμένων των 2 τελευταίων μηνών και οπωσδήποτε 80 κατ’ έτος)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
200
5 μήνες
250
6 μήνες
300
8 μήνες
ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ
Απαιτούμενες Ημέρες Εργασίας κατά το 14μηνο (πριν από τη λύση ή λήξη της εργασιακής σχέσης αφαιρουμένων των 2 τελευταίων μηνών)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
100-149
5 μήνες
150-179
6 μήνες
180-219
8 μήνες
220-249
10 μήνες
250 και άνω
12 μήνες
210 και συμπλήρωση του 49ου έτους ηλικίας
12 μήνες
  • Το επίδομα καταβάλλεται δεδουλευμένο μια φορά τον μήνα για 25 ημέρες
  • Το ύψος του επιδόματος καθορίζεται από τις αποδοχές του ασφαλισμένου κατά την απόλυσή του
  • Για κάθε μέλος της οικογένειας του ανέργου το επίδομα προσαυξάνεται κατά 10%
  • Καταβάλλεται Δώρο Χριστουγέννων και Πάσχα, εφόσον έχουν συμπληρωθεί συγκεκριμένες ημέρες επιδότησης σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα
crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram