Έρχονται 10.000 νέες θέσεις με μισθό 951 ευρώ (ΟΑΕΔ-ΔΥΠΑ)

Εντός Οκτωβρίου η έκδοση - Ποιοι και πως συμμετέχουν
Προτεραιότητα στην κάλυψη των θέσεων θα έχουν οι μακροχρόνια άνεργοι σε περιοχές με υψηλή ανεργία και άνεργοι μεγαλύτερων ηλικιών.

Εντός του Οκτωβρίου ξεκινούν οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα ΔΥΠΑ –ΟΑΕΔ .

Επιδοτούνται θέσεις εργασίας για 10.000 ανέργους.

Αφορά υποψηφίους ηλικίας 45 και άνω, σε περιοχές με μεγάλο δείκτη ανεργίας.

Προτεραιότητα στην κάλυψη των θέσεων θα έχουν οι μακροχρόνια άνεργοι σε περιοχές με υψηλή ανεργία και άνεργοι μεγαλύτερων ηλικιών.

Αμοιβές – επιδότηση - περιοχές

Οι άνεργοι θα λαμβάνουν 951 ευρώ για 18 μήνες και ο μισθός τους θα επιδοτηθεί από τη ΔΥΠΑ - ΟΑΕΔ μέχρι και το 80%.

Αντικείμενο της δράσης είναι η δημιουργία 10.000 νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης με την πρόσληψη μακροχρονίων ανέργων, εγγεγραμμένων στο μητρώο ανεργίας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α), ηλικίας 45 ετών και άνω, σε περιοχές θύλακες υψηλής ανεργίας της χώρας με προτεραιότητα στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Δυτικής Ελλάδας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ηπείρου.

Ωφελούμενοι

Η δράση απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα, με προτεραιότητα τις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Δυτικής Ελλάδας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ηπείρου.

Έμφαση θα δοθεί σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της πράσινης και ψηφιακής οικονομίας.

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram