Ειδικούς παιδαγωγούς προσλαμβάνει το UNIONHILFSWERK με έδρα την Γερμανία

Απαιτούμενες αρμοδιότητες, υποβολή βιογραφικού, απαιτούμενα προσόντα
Το UNIONHILFSWERK επιθυμεί να προλάβει ειδικούς παιδαγωγούς για εργασία πλήρους απασχόλησης

Ειδικοί παιδαγωγοί

Με περίπου 130 έργα και ιδρύματα, το UNIONHILFSWERK είναι ένας από τους μεγαλύτερους εργοδότες του Βερολίνου. Η εταιρεία επιθυμεί να προλάβει ειδικούς παιδαγωγούς για εργασία πλήρους απασχόλησης

Απαιτούμενα καθήκοντα:

  • Οικογενειακή υποστήριξη για όλα τα παιδιά και συνεργασία με τους γονείς
  • Εφαρμογή της έννοιας επίπλωσης
  • Ομαδική εργασία και ετοιμότητα για περαιτέρω και προηγμένη εκπαίδευση καθώς και επίβλεψη

Απαιτούμενα καθήκοντα:

  • Εμπειρία στη συνεργασία με παιδιά με ειδικές ανάγκες ή ενδιαφέρονται να τα αποκτήσουν
  • Ενδιαφέρον για την ενεργή εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος του Βερολίνου και την παιδαγωγική εστίαση
  • Επιπρόσθετα προσόντα είναι επιθυμητά (π.χ. εκπαιδευτικός ένταξης, δίπλωμα Montessori)

Τύπος απασχόλησης: Πλήρη
Προθεσμία: Έως Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020
Υπονολή βιογραφικού ΕΔΩ
Περιοχή: Γερμανία, Βερολίνο

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram