Διδακτορική υποτροφία από το Παν/μιο Πατρών

9.960€ συνολικά, προσόντα, δικαιολογητικά, προθεσμία - Ολόκληρη προκήρυξη

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να χορηγήσει μία υποτροφία για υποψήφιο διδάκτορα.

Τίτλος Έργου: «Synthetic Biology: From omics technologies to genomic engineering (OMIC-ENGINE)»

“Εφαρμογή τεχνικών Μοριακής Βιολογίας, Βιοχημείας, Μικροβιολογίας και Βιοανάλυσης στον τομέα της Συνθετικής Βιολογίας και της μελέτης μεταβολιτών σε δείγματα βιολογικών καλλιεργειών ή βιοτεχνολογικών προϊόντων ”

Δικαιολογητικά:

  • Αίτηση: ΕΔΩ
  • Διαβιβαστικό πρότασης
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Τίτλοι σπουδών
  • Βεβαιώσεις για την απόδειξη εμπειρίας 

Αµοιβή υποτρόφου: 9.960 €

∆ιάρκεια: 12 µήνες, με δυνατότητα ανανέωσης

Προθεσμία: έως Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2018

Ολόκληρη η προκήρυξη:

Πληροφορίες: 

-κος Γεώργιος Σπυρούλιας

E-mail: [email protected]

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram