ΔΕΗ: Προσλήψεις στο νομό Λασιθίου Κρήτης

Δικαιολογητικά, προθεσμία
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκινά την Τρίτη 21 Μαρτίου 2023 και ολοκληρώνεται την Πέμπτη 30 Μαρτίου 2023.

Σε νέες προσλήψεις προχωρά ο Κλάδος ΑΗΣ Αθερινόλακκου, της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ).

Οι προσλήψεις αφορούν στο δήμο Σητείας του νομού Λασιθίου Κρήτης.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει οκτάμηνη σύμβαση εργασίας.

Ποιες ειδικότητες ζητούνται

Σημείωστε την λίστα με τις βαθμίδες εκπαίδευσης και ειδικότητες:

 • ΠΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί
 • ΠΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί
 • ΤΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί
 • ΤΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί
 • ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών & Υποσταθμών
 • ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτης Αυτοματισμών και Οργάνων)
 • ΔΕ Οδηγοί, Μηχανοδηγοί – χειριστές (Οδηγός αυτοκινήτου με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
 • ΔΕ Φύλακες (Λιμενικής εγκατάστασης)
 • ΔΕ Μάγειρες
 • ΥΕ Εργάτες

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Εντοπιότητα

Οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα κατατάσσονται σε πίνακες κατά ειδικότητα με βάση το κριτήριο της εντοπιότητας με την εξής σειρά:

 • Προηγούνται οι Δημότες της Τοπικής Κοινότητας Αγ. Τριάδος της Δημοτικής Ενότητας Λεύκης του Δήμου Σητείας, από την οποία απαλλοτριώθηκαν ή αγοράστηκαν εκτάσεις για τις ανάγκες του ΑΗΣ Αθερινόλακκου (Α΄ βαθμός εντοπιότητας)
 • Έπονται οι Δημότες των υπόλοιπων Τοπικών Κοινοτήτων που συγκροτούν τη Δημοτική Ενότητα Λεύκης που προτάσσεται, δηλαδή Δημότες των Τοπικών Κοινοτήτων Απιδίων (Μέσα Απιδίου), Αρμένων, Ζίρου, Παππαγιαννάδων και Χανδρά της Δημοτικής Ενότητας Λεύκης του Δήμου Σητείας. (Β΄ βαθμός εντοπιότητας)
  Έπονται οι Δημότες των πλησιέστερων προς τις εγκαταστάσεις του Σταθμού Δημοτικών Ενοτήτων, Ιτάνου και Σητείας του Δήμου Σητείας και Δημότες της Δημοτικής Ενότητας Μακρύ Γιαλού του Δήμου Ιεράπετρας. (Γ΄ βαθμός εντοπιότητας)
 • Έπονται οι Δημότες των υπόλοιπων Δημοτικών Ενοτήτων των Δήμων του Νομού Λασιθίου. (Δ΄ βαθμός εντοπιότητας)
 • Έπονται οι Δημότες των Δήμων όλων των Νομών της χώρας. (Ε΄ βαθμός εντοπιότητας)

Για την απόδειξη της εντοπιότητας οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν πιστοποιητικό (ή βεβαίωση) πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερο των δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής) του Δήμου, ότι είναι δημότες του συγκεκριμένου Δήμου με ρητή σ’ αυτό αναφορά της Δημοτικής Ενότητας ή/και της Τοπικής/Δημοτικής Κοινότητας, σύμφωνα με τα ανωτέρω, κατά περίπτωση, επίπεδα εντοπιότητας.

Οι υποψήφιοι χωρίς ελληνική ιθαγένεια που είναι πολίτες Κράτους – Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να αποδείξουν την ιδιότητα του δημότη, οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον οικείο Δήμο, πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής), στην οποία να αναγράφεται ότι διαμένουν μόνιμα σε συγκεκριμένη Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα ή Δημοτική Ενότητα των ως άνω δήμων, κατά τον ελάχιστο χρόνο που ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία και απαιτείται για την εγγραφή Ελλήνων πολιτών στα δημοτολόγια αυτών.

ΔΕΗ: Προσλήψεις στο νομό Λασιθίου Κρήτης - Ποιες βαθμίδες εκπαίδευσης αφορούν

Οι προσλήψεις αφορούν άτομα όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ).

Υποβολή αιτήσεων

Ημερομηνία Λήξης: 30/03/2023

ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
1
ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
1
ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών [Εποχικό Προσωπικό]
1
ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
1
ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών - Υποσταθμών (Τ4/Β)
2
ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων – Τεχνίτες Οργάνων Αυτοματισμού
1
ΔΕ Οδηγών, Μηχανοδηγών Χειριστών
1
ΔΕ Φυλάκων
6
ΔΕ Μαγείρων
1
ΥΕ Εργατών
5
Ολόκληρη η προκήρυξη
crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram