Δεύτερη ευκαιρία για το επίδομα των 2.000 ευρώ (Αιτήσεις τώρα)

Πλήρης επιβεβαίωση για το workenter.gr
Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις θα υποβάλλονται έως την Πέμπτη 17 Νοεμβρίου

Ακόμη μια ευκαιρία για την χορήγηση του αυξημένου στεγαστικού επιδόματος δίνεται σε εκατοντάδες φοιτητές σύμφωνα με νέα εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας.

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις θα υποβάλλονται έως την Πέμπτη 17 Νοεμβρίου μέσω της ειδικής εφαρμογής του υπουργείου Παιδείας όπως περιγράφεται στην εκδοθείσα εγκύκλιο.

Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει πλήρως το workenter.gr

Συμπληρωματική υποβολή πεδίων συγκατοίκησης στεγαστικού επιδόματος 2.000 ευρώ

Οι νέες ανακοινώσεις του υπουργείου Παιδείας για το επίδομα της συγκατοίκησης αναφέρουν ότι «στην περίπτωση φοιτητή που συγκατοικεί με άλλο προπτυχιακό φοιτητή ΑΕΙ που φοιτά για την απόκτηση πρώτου πτυχίου και δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια φοίτησης ως προς τα εξάμηνα που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών, κι εφόσον τα Τμήματα/Σχολές σπουδών του φοιτητή και του συγκατοικούντος φοιτητή βρίσκονται στην ίδια πόλη ή περιφερειακή ενότητα, χορηγείται ετήσιο στεγαστικό επίδομα ίσο με δύο χιλιάδες ευρώ». Το πληροφοριακό σύστημα θα παραμείνει ανοικτό, έως τη Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2022, προκειμένου να συμπληρωθούν στις ήδη υποβληθείσες αιτήσεις αποκλειστικά και μόνο τα ακόλουθα πεδία που αφορούν στον συγκατοικούντα φοιτητή.

Δικαιολογητικά

  •  αριθμός  της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας του συγκατοικούντος φοιτητή
  • αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του συγκατοικούντος φοιτητή,
  • Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του προσώπου, όπως έχει δηλωθεί στο μισθωτήριο του συγκατοικούντος φοιτητή.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Τα στοιχεία συγκατοίκησης θα υποβάλλονται μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στην ειδική εφαρμογή για το στεγαστικό επίδομα (όπως περιγράφεται στην εκδοθείσα ΕΓΚΥΚΛΙΟ). Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκε από την Α.Α.Δ.Ε. για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκέπτονται την ειδική εφαρμογή στεγαστικού επιδόματος https://stegastiko.minedu.gov.gr, προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους.

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στη σχετική εγκύκλιο  που αφορά στη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

 

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram