Χημικοί στην Κύπρο (Λευκωσία)

Προσόντα, προθεσμίες, e-mail για αποστολή βιογραφικού

Η φαρμακευτική εταιρεία, Delorbis Pharmaceuticals, διαθέτει μία θέση για χημικό.

Απαιτούμενα Προσόντα: 

  • Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή απόφοιτος σε αντίστοιχο κλάδο
  • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
  • Πολύ καλή χρήση Η/Υ και προγραμμάτων Microsoft Office
  • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 χρόνια σε αντίστοιχη θέση

*Στείλτε το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: [email protected]

Τύπος απασχόλησης: Πλήρης

Τοποθεσία: Λευκωσία, Κύπρος

Προθεσμία: έως Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram