ΑΣΕΠ: Βγαίνουν τα αποτελέσματα της 3Κ/2018 - Δήμοι

Στο... φώτο - φίνις για την δημοσίευση των οριστικών πινάκων
Τα αποτελέσματα θα εκδοθούν ανά βαθμίδα εκπαίδευσης για να μην πέσει το σύστημα.

Στο τέλος του φθάνει ο μεγαλύτερος διαγωνισμός του Δημοσίου που διενήργησε ποτέ το ΑΣΕΠ

Κοινή (και εδραιωμένη πλέον) πεποίθηση των στελεχών της Ανεξάρτητης Αρχής είναι ότι οι τελικοί πίνακες θα αναρτηθούν τον Μάϊο.

Οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη, σε σχέση με το χρόνο έκδοσης των αποτελεσμάτων, μοιάζει (και δείχνει να είναι) μη πιθανή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτή τη στιγμή, διενεργείται ο 10ος γύρος ελέγχου αιτήσεων και δικαιολογητικών.

Για την συμπλήρωση των οριστικών αποτελεσμάτων, με βάση τις ίδιες πληροφορίες, απομένει η ανεύρεση περίπου 250 διοριστέων.

Τα στάδια έως την ανάρτητη των αποτελεσμάτων είναι τα εξής:

(1) Τελικός έλεγχος για "μηδέν μεταβολές" (αλλαγές) με την εισαγωγή και του τελευταίου διοριστέου υποψηφίου (8.166)

(2) Δημιουργία τριών πινάκων που θα δημοσιοποιηθούν στο σύνολό τους 

(3) Δημιουργία πίνακα απορριπτέων. Σε αυτόν περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι υποψήφιοι με έλλειψη παραβόλου και τίτλου σπουδών

(4) Πίνακας 8.166 διοριστέων με φορέα διορισμού, στοιχεία ταυτότητας, αριθμός μορίων, θέση στον πίνακα κατάταξης, βαθμίδα εκπαίδευσης, ειδικότητα

(5) Πίνακας κατάταξης όλων των υποψηφίων που ελέγχθηκαν από το ΑΣΕΠ. Από τον πίνακα αυτόν θα αντληθούν επιλαχόντες με σειρά προτεραιότητας, στην περίπτωση που κάποιος από τους διοριστέους αρνηθεί τη θέση

(6) Δημιουργία αρχείων excell -πάνω από 300- από τη Μηχανοργάνωση του ΑΣΕΠ, με "πλήρη παραμετροποίηση"

(7) Δημοσιοποίηση των excell στο site του ΑΣΕΠ

(8) Η αναζήτηση του ονόματος ενός υποψηφίου θα γίνεται και με χρήση αριθμού αστυνομικής ταυτότητας (μηχανή αναζήτησης)

Σημαντικό:Τα αποτελέσματα θα εκδοθούν ανά βαθμίδα εκπαίδευσης για να μην πέσει το σύστημα.

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram