ΑΣΕΠ: Αλλάζουν όλα στις αιτήσεις "Κ" του 2019

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι - Τα SOS για όσους διεκδικούν μόνιμο διορισμό στο Δημόσιο

Όλες οι προκηρύξεις μονίμων ("Κ") του 2019 είναι προσαρμοσμένες στο νέο σύστημα υποβολής υποψηφιοτήτων. 

Σημειώστε τα βασικά σημεία της νέας διαδικασίας, που έχουν ιδιαίτερη πρακτική σημασία για τους υποψηφίους:

  • Οι αιτήσεις υποβάλλονται με τον συνήθη τρόπο: Ηλεκτρονικά στον κόμβο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr)
  • Τα δικαιολογητικά συγκεντρώνονται, με την γνωστή διαδικασία, στον χρόνο που ολοκληρώνεται η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων
  • Στην προκήρυξη θα αναγράφεται μία, μόνο, προθεσμία: Αυτή για την υποβολή των (ηλεκτρονικών) αιτήσεων. Δηλαδή, δεν θα αναφέρεται προθεσμία για κατάθεση φακέλων (με δικαιολογητικά) στο ΑΣΕΠ
  • Η Ανεξάρτητη Αρχή δημιουργεί – με βάση τα δηλωθέντα στην ηλεκτρονική αίτηση – πίνακα κατάταξης, ο όποιος δεν δημοσιοποιείται.
  • Πριν από την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων, το ΑΣΕΠ ζητάει από τους υποψηφίους να του αποστείλουν, με συστημένη επιστολή, τον φάκελο με τα δικαιολογητικά. Η προθεσμία αποστολής θα είναι 10ήμερη. Στην περίπτωση που δεν ανταποκριθεί ο υποψήφιος τίθεται, αυτόματα, εκτός διαδικασίας
  • Υπόχρεοι να στείλουν φάκελο είναι οι υποψήφιοι που προηγούνται στον πίνακα κατάταξης, με βάση τα δηλωθέντα τους. Πόσοι είναι αυτοί; Όσοι ο αριθμός των θέσεων της προκήρυξης, συν 50% 
  • Το ΑΣΕΠ μετά τον έλεγχο των φακέλων και των δικαιολογητικών ανακοινώνει προσωρινά αποτελέσματα

Σημειώστε ότι η ηλεκτρονική αίτηση έχει διπλό χαρακτήρα: Δήλωση θέσεων και υπεύθυνη δήλωση ταυτόχρονα.

Αυτό σημαίνει ότι  θα υπάρχουν σοβαρές νομικές συνέπειες σε όσους δηλώνουν ψευδή στοιχεία, στην διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων.

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram