ΑΣΕΠ 6Κ/2022: Εκδόθηκε η προκήρυξη που κάνει δεκτά 62 πτυχία

Μόνιμες προσλήψεις για ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ - Ολόκληρος ο διαγωνισμός και η προθεσμία (ΕΓΓΡΑΦΟ)
Στο Εθνικό Τυπογραφείο δημοσιεύθηκε η προκήρυξη 6Κ/2022 του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη μονίμων σε υπηρεσίες τεσσάρων υπουργείων

Στο Εθνικό Τυπογραφείο δημοσιεύθηκε η προκήρυξη 6Κ/2022 του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη μονίμων σε υπηρεσίες τεσσάρων υπουργείων.

Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει πλήρως το συνεχές ρεπορτάζ του workenter.gr για το χρόνο δημοσίευσης και τα δεδομένα του διαγωνισμού.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 30 Αυγούστου και ολοκληρώνεται στις 15 Σεπτεμβρίου 2022.

Μέσω του διαγωνισμού επιλέγονται 66 μόνιμοι υπάλληλοι Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στις Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. (Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών), στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) και στο Πράσινο Ταμείο Ν.Π.Δ.Δ. (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας), ως εξής:

Α’ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), πενήντα εννέα (59) θέσεις.
Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
(ειδ. Αρχιτέκτων Μηχανικός), ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ειδ. Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός), ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
(ειδ. Πολιτικός Μηχανικός), ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.

Β’ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), έξι (6) θέσεις.
Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ, ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ειδ. Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός), ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ειδ. Τοπογράφος Μηχανικός).

Γ’ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), μία (1) θέση.
Κλάδου/Ειδικότητας: ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του workenter.gr, το Εθνικό Τυπογραφείο έχει ήδη λάβει και το προσχέδιο της προκήρυξης 7Κ/2022 του ΑΣΕΠ που θα ακολουθήσει άμεσα στην έκδοση της προκήρυξης για 3.720 μόνιμες θέσεις στην Υγεία.

Δείτε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη 6Κ/2022:

Κάντε έγκυρη αίτηση με το workenter.gr

Ξεκινήστε από τώρα την προετοιμασία της υποψηφιότητάς σας.

Επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες αιτήσεων του workenter.gr για να κατοχυρώσετε

ορθή και έγκυρη συμμετοχή στο νέο διαγωνισμό μονίμων.

Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 5 το απόγευμα, καλέστε στα τηλέφωνα:

  • 211 9555 099
  • 211 9555 025
  • 211 9555 022
  • 211 9555 050
  • 211 9555 051

Εναλλακτικά

Στείλτε e-mail στη διεύθυνση [email protected]

Αναγράφοντας στο θέμα "ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 6Κ/2022" και μέσα στο κείμενο του μηνύματος

το ονοματεπώνυμό σας και ένα τηλέφωνό σας.

Διαβάστε επίσης:

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram