ΑΣΕΠ 4Κ/2022: Για μια θέση υπεβλήθησαν 1.114 αιτήσεις

Δείτε τις πιθανότητες επιτυχίας
Το ΑΣΕΠ δημοσιοποίησε το σύνολο των αιτήσεων για την 4Κ/2022 της ΕΛΣΤΑΤ

Για μια θέση κατηγορίας ΔΕ στον διαγωνισμό 4Κ/2022, υπεβλήθησαν 1.114 αιτήσεις!

Το ΑΣΕΠ δημοσιοποίησε τον αριθμό των αιτήσεων συμμετοχής, στην προκήρυξη της ΕΛΣΤΑΤ (120 θέσεις).

Στην κατηγορία ΠΕ υπεβλήθησαν 3.982 αιτήσεις, για 113 θέσεις (πιθανότητα επιτυχίας 1:35).

Στην κατηγορία ΤΕ κατατέθηκαν 872 αιτήσεις, για πέντε θέσεις (πιθανότητα επιτυχίας 1:175).

Στην κατηγορία ΔΕ για μια θέση, θα διαγωνιστούν 1.114 υποψήφιοι.

Στην κατηγορία ΥΕ τη μοναδική θέση της προκήρυξης, θα διεκδικήσουν 869 υποψήφιοι.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής, έχει ως εξής:

"Γνωστοποιείται ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 4Κ/2022 του ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ (Φ.Ε.Κ. 36/τ. Α.Σ.Ε.Π./28.06.2022) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν είκοσι (120) θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) (Ανεξάρτητη Αρχή) και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού  Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) (Ανεξάρτητη Αρχή), σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021, υποβλήθηκαν συνολικά 6.837 αιτήσεις.

Στατιστικά Στοιχεία Προκήρυξης 4Κ/2022"

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram