ΑΣΕΠ: 40 προσλήψεις στο δήμο Λαρισαίων

Ειδικότητες, προσόντα και προθεσμία
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ολοκληρώνεται την Δευτέρα 3 Απριλίου 2023.

Προσλήψεις 40 ατόμων στο δήμο Λαρισαίων μέσω ΑΣΕΠ.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει οκτάμηνη σύμβαση εργασίας.

ΑΣΕΠ: 40 προσλήψεις στο δήμο Λαρισαίων - Ποιες ειδικότητες ζητούνται

Η λίστα με τις ειδικότητες:

 • ΠΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί
 • ΠΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί
 • ΤΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί
 • ΤΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί
 • ΔΕ Αποθηκάριοι
 • ΔΕ Οδηγοί Γ' Κατηγορίας
 • ΔΕ Τεχνίτες Ηλεκτρονικοί
 • ΔΕ Τεχνίτες Ηλεκτρολόγοι
 • ΔΕ Τεχνίτες Οικοδόμοι
 • ΔΕ Τεχνίτες Σιδηροκατασκευών
 • ΔΕ Τεχνίτες Υδραυλικοί
 • ΔΕ Τεχνίτες Ψυκτικοί
 • ΔΕ Χειριστές Αεροσυμπιεστών (Ρυμουλκούμενο Κομπρεσέρ)
 • ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων (Καλαθοφόρου)
 • ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων (Φορτωτή)
 • ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων

Οι υποψήφιοι/ες όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και κατ’ εξαίρεση, έως 70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.

ΑΣΕΠ: 40 προσλήψεις στο δήμο Λαρισαίων - Ποιες εκπαιδευτικές βαθμίδες αφορούν

Οι προσλήψεις αφορούν άτομα όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ).

Υποβολή αιτήσεων

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ολοκληρώνεται την Δευτέρα 3 Απριλίου 2023.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στο τμήμα Υποστήριξης & Πρωτοκόλλου του Δήμου Λαρισαίων (οδός Ίωνος Δραγούμη αρ.1, 1ος όροφος, Τ.Κ. 41222, Λάρισα) απευθύνοντας την προς το Τμήμα Διαδικασιών Ανθρωπίνου Δυναμικού του Δήμου Λαρισαίων υπόψιν κας Αργύρη Φ. και κου Βαρβαρέσου Ζ. (τηλ. επικοινωνίας: 2413500288 – 2413500341)
 • είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στηνακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Λαρισαίων, Ίωνος Δραγούμη 1, Τ.Κ. 41222, Λάρισα, απευθύνοντας την στη Διεύθυνση Διοίκησης και Προσωπικού, Τμήμα Διαδικασιών Ανθρωπίνου Δυναμικού, υπόψιν κας Αργύρη Φ. και κου Βαρβαρέσου Ζ. (τηλ. επικοινωνίας: 2413500288 – 2413500341)

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσής της είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ).

Δείτε εδώ όλες τις προκηρύξεις με ή χωρίς ΑΣΕΠ

Σημαντικό: Κάντε εγγραφή στον «Διορισμό ΤΩΡΑ», για να έχετε όλες τις προκηρύξεις που αφορούν την ειδικότητα και την περιοχή σας. Επιπλέον: αποκλειστικές προκηρύξεις, πληροφορίες και tips για τις προσλήψεις στο Δημόσιο. Εγγραφή ΕΔΩ

Ημερομηνία Λήξης: 03/04/2023

ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
1
ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
1
ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών [Εποχικό Προσωπικό]
1
ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
1
ΔΕ Αποθηκάριοι
2
ΔΕ Οδηγών Γ΄ Κατηγορίας
10
ΔΕ Τεχνικών Ηλεκτρονικών
1
ΔΕ Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων [Εποχικό Προσωπικό]
7
ΔΕ Τεχνιτών (Οικοδόμων)
2
ΔΕ Ψυκτικών
2
ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών [Εποχικό Προσωπικό]
2
ΔΕ Χειριστών καλαθοφόρων μηχανημάτων
3
ΔΕ Χειριστές μηχανημάτων τεχνικών έργων (Φορτωτών) [Εποχικό Προσωπικό]
1
ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (JCB) [Εποχικό Προσωπικό]
1
ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων [Εποχικό Προσωπικό]
2
Ολόκληρη η προκήρυξη
crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram