ΑΣΕΠ 3Κ/2019: Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών

Η ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής
Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών στην προκήρυξη 3Κ/2019 εξέδωσε το ΑΣΕΠ

Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών στην προκήρυξη 3Κ/2019 εξέδωσε το ΑΣΕΠ.

Προκειμένου να καταρτιστούν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης και διοριστέων από επιλαχόντες της προκήρυξης 3Κ/2019 του ΑΣΕΠ για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 4 θέσεων τακτικού προσωπικού του κλάδου ΥΕ ΝΕΚΡΟΤΟΜΩΝ στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, χωρίς νέα προκήρυξη από επιλαχόντες, το ΑΣΕΠ καλεί τους υποψήφιους που περιλαμβάνονται στον πίνακα της παρούσας ανακοίνωσης, οι οποίοι με βάση τη συνολική τους βαθμολογία, προηγούνται μεταξύ των αδιάθετων υποψηφίων σύμφωνα με τα δηλωθέντα στην ηλεκτρονική τους αίτηση στοιχεία, να αποστείλουν με συστημένη επιστολή στο Α.Σ.Ε.Π., τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής στη διαδικασία.
  • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής.
  • Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή οι ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους

Η προθεσμία υποβολής της εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά αρχίζει στις 31 Ιανουαρίου 2023 ημέρα Τρίτη και λήγει στις 13 Φεβρουαρίου 2023 ημέρα Δευτέρα.

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram