ΑΣΕΠ 11Κ/2021: Οριστικά αποτελέσματα για μόνιμες θέσεις σε Εθνικό Τυπογραφείο και Τράπεζα της Ελλάδος

Ποιες κατηγορίες αφορά
Τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης μονίμων 11Κ/2021 εξέδωσε το ΑΣΕΠ. Αφορά πτυχιούχους Τεχνολογικής και απόφοιτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης μονίμων 11Κ/2021 εξέδωσε το ΑΣΕΠ.

Αφορά πτυχιούχους Τεχνολογικής και απόφοιτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής:

«Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 11Κ/2021 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 62/τ. ΑΣΕΠ/25-11-2021), για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, σαράντα επτά (47) θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Εθνικό Τυπογραφείο (Προεδρία της Κυβέρνησης) και στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Οι πίνακες διοριστέων απεστάλησαν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθούν στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση και την υπ’ αριθ. 2/2020 γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

α)   Οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

β)   Τα στοιχεία ταυτοποίησης των υποψηφίων που εμπίπτουν σε ειδικές κατηγορίες δεδομένων εμφανίζονται με αστερίσκους. Πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία έχουν μόνο οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στην εν λόγω προκήρυξη.

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τ.Ε.

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ.Ε.»

 

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram