Αποτελέσματα για την "υποστήριξη νέων ερευνητών" (Excel)

Δείτε ποια έργα προκρίθηκαν και τους προϋπολογισμούς - Ποιες οι επόμενες ενέργειες

Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της πρόσκλησης για την «υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές».

Πρόκειται για δράση της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου με κωδικό ΕΔΒΜ34.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αρμόδιας Ειδικής Γραμματείας, «τα οριστικά αποτελέσματα προέκυψαν κατόπιν της ολοκλήρωσης της διαδικασίας ελέγχου ενστάσεων και του ελέγχου πληρότητας των φακέλων των ερευνητικών προτάσεων».

Επίσης, «οι απαντήσεις των ενστάσεων αναρτήθηκαν στη Διαύγεια (https://diavgeia.gov.gr/f/mindev) και θα σταλούν στους δυνητικούς δικαιούχους».

Θα ακολουθήσουν:

  • Η διαδικασία έκδοσης των Αποφάσεων Ένταξης των προς χρηματοδότηση ερευνητικών προτάσεων
  • Η υπογραφή των σχετικών συμβάσεων μεταξύ των ΕΛΚΕ και των ερευνητών

Ως ημερομηνία έναρξης των πράξεων θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής των συμβάσεων των ερευνητικών ομάδων με τους ΕΛΚΕ.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε τα αποτελέσματα» για να κατεβάσετε τα αρχεία που αφορούν:

  • Στους τίτλους των έργων που προκρίθηκαν
  • Στους προϋπολογισμούς, και,
  • Στη βαθμολογία των απορριφθέντων projects
crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram