Αποτελέσματα για την προκήρυξη 4Ε/2020

Οριστικοί πίνακες

Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 4Ε/2020 για την πλήρωση δύο θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (νομικοί), στον Συνήγορο του Καταναλωτή.

Έχουν αναρτηθεί οι πίνακες  προσληπτέων, αναπληρωματικών, δεκτών υποψηφίων κατά το στάδιο της προεπιλογής και μη κληθέντων σε συνέντευξη, καθώς και ο πίνακας αποκλειομένων της αξιολόγησης για τυπικούς λόγους.

Ο πίνακας προσληπτέων απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (Ν.3861/13.7.2010) μετά την έκδοση των σχετικών ΦΕΚ.

  • Δείτε την ανακοίνωση του ΑΣΕΠ, πατώντας ΕΔΩ

 

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram