Αποτελέσματα από το ΑΣΕΠ για 3 διαγωνισμούς

Ποιους αφορούν

Στην έκδοση προσωρινών αλλά και οριστικών αποτελεσμάτων προχώρησε το ΑΣΕΠ.

Συγκεκριμένα:

Προκήρυξη 4Ε/2021 (οριστικά αποτελέσματα): Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (κωδικός θέσης 1007) - Μοριακή Διαγνωστική

Προκήρυξη 4Ε/2021 (προσωρινά αποτελέσματα): «Τεχνολογία Υγροποίησης Ηλίου» (κωδικός Θέσης: 10017), «Κατασκευή, Έλεγχος και Ολοκλήρωση Ανιχνευτικών Διατάξεων Αστροσωματιδιακής Φυσικής» (κωδικός Θέσης: 10021), «Ηλεκτροστατικοί Επιταχυντές Ιόντων Χαμηλών Ενεργειών» (κωδικός Θέσης: 10022).

Προκήρυξη 3ΕΑ/2022 (προσωρινά αποτελέσματα): Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Ειδική Αγωγή. Ενστάσεις κατά των προσωρινών πινάκων για την προκήρυξη 3ΕΑ/2022 υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ από τις 2 Αυγούστου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 8:00 έως και τις 11 Αυγούστου 2022 και ώρα 14:00, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του, ακολουθώντας τη διαδρομή: > Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες > Ένσταση.

Όλες οι σχετικές ανακοινώσεις βρίσκονται στον ιστότοπο της αρμόδιας Ανεξάρτητης Αρχής (www.asep.gr).

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram