"Ανοικτές" θέσεις, τώρα, για νοσηλευτές στην Γερμανία

Απαιτούμενα προσόντα και στοιχεία επικοινωνίας

Κλινική αποκατάστασης, που εδρεύει στη Γερμανία, ζητά για άμεση πρόσληψη νοσηλευτές.

Σημειώστε τα απαιτούμενα προσόντα:

  • Πτυχίο Νοσηλευτικής σχολής 4ετούς φοιτήσεως
  • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ευρωπαϊκής χώρας
  • Άριστη γνώση Αγγλικών
  • Καλή γνώση Γερμανικών
  • Εμπειρία 2 χρόνων σε οργανωμένη κλινική του ιδιωτικού τομέα ή δημόσιο νοσοκομείο

Παρέχονται:

  1. Υψηλές αποδοχές
  2. Διαμονή και στέγαση
  3. Σύμβαση αορίστου χρόνου
  4. Ευκαιρίες επαγγελματικής εκπαίδευσης και περαιτέρω εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών στα Αγγλικά ή Γερμανικά στο: [email protected]

Τοποθεσία: Γερμανία

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram