20 εκατομμύρια για τη στήριξη του κλάδου της γούνας

Νέα δράση για την διατήρηση θέσεων εργασίας
Στο πρόγραμμα και επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός του 2021 

Ξεκινάει αύριο (12/10)  η νέα δράση του ΕΣΠΑ που αφορά επιχορήγηση σε επιχειρήσεις του κλάδου της γούνας και συναφών ειδών, προυπολογισμού 20 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τη σχετική δημοσίευση της πρόσκλησης η «Έκτακτη Επιχορήγηση σε επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις διεθνείς κυρώσεις που επιβλήθηκαν», αφορά στη στήριξη - ενίσχυση επιχειρήσεων του κλάδου των γούνινων και συναφών ειδών που έχουν πληγεί από την εμπόλεμη κατάσταση στην Ουκρανία και τις διεθνείς κυρώσεις προς τη Ρωσία.

Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 20 εκατ. ευρώ (17 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις με πόρους του ΕΠΑΝΕΚ και 3 εκατ. ευρώ για μεγάλες Επιχειρήσεις με αμιγώς εθνικούς πόρους).

Για τις επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός του 2021 ανεξάρτητα εάν είχαν έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα ή όχι λαμβάνουν κατ αποκοπή ποσό ύψους 4.000 ευρώ. Το μέγιστο ποσό που δύναται να χορηγηθεί ως κατ΄αποκοπή ποσό ανέρχεται σε 60.000 ευρώ ανά ωφελούμενη επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ).

Ωφελούμενοι της δράσης είναι επιχειρήσεις του κλάδου της γούνας και συναφών ειδών βάσει των επιλέξιμων ΚΑΔ της δράσης, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή. Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής είναι η Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 10:00 και ημερομηνία λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής η Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 15:00.

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που παρέχει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην διεύθυνση www.ependyseis.gr με την ένδειξη: «Έκτακτη Επιχορήγηση σε επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις διεθνείς κυρώσεις που επιβλήθηκαν».

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram