"Ζεστό" χρήμα σε 1.232 δικαιούχους (Πληρωμές μέχρι την Παρασκευή)

Δημοσιεύτηκαν οι αποφάσεις πιστώσεων
Έγκριση πίστωσης 31 εκατ. ευρώ για Νέους Αγρότες σε Πελοπόννησο, Αττική

Ολοκληρώνεται την επόμενη εβδομάδα η καταβολή οικονομικών επιδομάτων σε 1.232 δικαιούχους στις Περιφέρειες Αττικής και Πελοπόννησο.

Το επίδομα αφορά νέους αγρότες και εντάσσεται στο πρόγραμμα "Εγκατάσταση Νέων Γεωργών". Συγκεκριμένα στους δικαιούχους της Αττικής θα καταβληθεί το ποσό των 3.356.500,00 ευρώ, ενώ στους δικαιούχους της Πελοποννήσου θα διατεθούν 28.427.000,00 ευρώ

Το "πράσινο" φως για την οικονομική ενίσχυση των αγροτών έδωσε η δημοσίευση των αποφάσεων έγκρισης πίστωσης συνολικού ύψους 31 εκατ. ευρώ

Αναλυτικότερα οι σχετικές αποφάσεις αναφέρουν:

  • Πελοπόννησος: διάθεση πίστωσης ποσού 28.427.000,00 ευρώ από την ΣΑΕ 082/1 και ιδιαίτερα από το Έργο με Κωδικό 2022ΣΕ08210024 και με τίτλο «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» στο υπομέτρο 6.1 του ΠΑΑ 2014-2020 κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 &2022» 3 ης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης έτους 2021 για την Περιφέρεια Πελοποννήσου, ΔΑΟΠ Πελοποννήσου, προκειμένου να καταβληθούν οι οικονομικές ενισχύσεις σε δικαιούχους του υπομέτρου.
  • Αττική: διάθεση πίστωσης ποσού 3.356.500,00 ευρώ (Τρία εκατομμύρια, τριακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες και πεντακόσια ευρώ) από την ΣΑΕ 082/1 και ιδιαίτερα από το Έργο με Κωδικό 2022ΣΕ08210023 και με τίτλο «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών του ΠΑΑ, κατά τη μεταβατική περίοδο 2021-2022, 3η Πρόσκληση, Περιφέρεια Αττικής» στο υπομέτρο 6.1 του ΠΑΑ 2014-2020 κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 & 2022, προκειμένου να καταβληθούν οι οικονομικές ενισχύσεις σε δικαιούχους του υπομέτρου.
crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram