"Ζεστό" χρήμα για συμπράξεις στα "Βιομηχανικά Υλικά"

Αιτήσεις (ηλεκτρονικά) έως τις 15 Δεκεμβρίου 2017

Επιχορηγήσεις από 25 έως 100%, ανάλογα με το είδος του δικαιούχου, τη σύμπραξη, το μέγεθος της επιχείρησης και την κατηγορία δαπάνης, προσφέρει η ενιαία δράση «Υδατοκαλλιέργειες – Βιομηχανικά Υλικά – Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμό», στα πλαίσια του ΕΠΑνΕΚ ΕΣΠΑ 2014-2020.

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση, μέσω της συγκεκριμένης ειδικής δράσης προωθούνται οι συμπράξεις, η έρευνα και η καινοτομία. Για τα «Βιομηχανικά Υλικά» ευνοείται η σύμπραξη 3-6 φορέων με τουλάχιστον δύο επιχειρήσεις. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανά αίτηση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 600.000 ευρώ.

Προσοχή: Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλομένων προτάσεων είναι από 24 έως 36 μήνες. Σημειώνεται ότι ως ημερομηνία έναρξης του χρόνου υλοποίησης του έργου λαμβάνεται η ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Πατήστε το κουμπί "Ολόκληρο το πρόγραμμα" για να "κατεβάσετε" στο Η/Υ, το tablet, ή το κινητό σας την Υπουργική Απόφαση.

Την πιλοτική μελέτη, η οποία καταπιάνεται με εξαγωγές στο Ντουμπάι, κατήρτισε ο σύμβουλος επιχειρήσεων, διευθυντής της ErgoQ, κ. Στέφανος Κουζώφ.

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram