Υποτροφίες στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες

Ειδήσεις
Υποτροφίες στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες
Καθήκοντα, δικαιολογητικά, προθεσμίες, στοιχεία επικοινωνίας
Βιβλία που έχουν από πάνω πτυχίο και το καπέλο αποφοίτησης
12/09/2018 | 07:30

Διαθέσιμες προς κάλυψη θέσεις υποτροφιών στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες. 

1ο Θέμα: Το Τμήμα Ιστορικών, Φιλοσοφικών και Θρησκευτικών Σπουδών αναζητά έναν μεταδιδακτορικό ερευνητή για να εργαστεί στην Ψηφιακή Περιβαλλοντική Αρχαιολογία / Παλαιοεκτολογία / Τεταρτογενή Επιστήμη και Σύγχρονη Βιοποικιλότητα και στις Οικολογικές Μελέτες.

Καθήκοντα:

 • Συμμετοχή στο Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Αρχαιολογίας 
 • Συμμετοχή στο Τμήμα Ιστορικών, Φιλοσοφικών και Θρησκευτικών Σπουδών
 • Συνεργασία με τη Humlab
 • Ανάπτυξη συστημάτων: δημιουργία δεσμών μεταξύ SEAD και SLW
 • Κατανόηση της περιβαλλοντικής αρχαιολογίας / παλαιεχολογίας και της βιολογικής ταξινόμησης 
 • Θα πραγματοποιηθεί παλαιό-οικονομοτεχνική έρευνα

Δικαιολογητικά:

 • Διδακτορικό δίπλωμα 
 • Γνώση Αγγλικών σε γραπτό και προφορικό λόγο
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Επικυρωμένα αντίγραφα των πτυχίων
 • Ερευνητικό σχέδιο για την έρευνα που θα διεξαχθεί 
 • Εμπειρία του Python, Open Data, των βάσεων δεδομένων
 • Εμπειρία κάθε προγραμματισμού ή στατιστικών εργαλείων.

Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης

Διάρκεια: 2 χρόνια

Μισθός: Μηνιαίος

Προθεσμία: έως Παρασκεύη 28 Σεπτεμβρίου 2018

Χώρα: Σουηδία

Για περισσότερες πληροφορίες: 

 • Διεθυντής του Εργαστηρίου, Δρ. Philip Buckland

Τηλέφωνο: +46-90-786 5292

E-mail: philip.buckland@umu.se

 • Διευθυντής του Τμήματος, Jonas Nilsson

Τηλέφωνο: +46-90-786 9990

E-mail: jonas.nilsson@umu.se

Αριθμός Μητρώου: AN 2.2.1-1415-18

 

2ο θέμα: Το Ίδρυμα Leibniz για την Οικολογία υδάτων και την εσωτερική αλιεία είναι το μεγαλύτερο γερμανικό ινστιτούτο που ασχολείται με την οικολογία υδάτων και την εσωτερική αλιεία. Το IGB προσφέρει εργαστηριακές και επιτόπιες εγκαταστάσεις για διεπιστημονική έρευνα, πειραματικές εγκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας και μακροπρόθεσμα ερευνητικά προγράμματα.

Καθήκοντα:

 • Ανάπτυξη βιοοικονομικών μοντέλων αλιείας 
 • Αξιολόγηση αποθεμάτων της αλιείας παγίδων με μεθόδους αξιολόγησης 
 • Στενή συνεργασία σε περιβάλλον εργαστηρίων
 • Λήψη αποφάσεων για τη μελλοντική διαχείριση της αλιείας 
 • Παρουσίαση επιστημονικών δεδομένων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο
 • Σύνταξη επιστημονικών άρθρων
   

Δικαιολογητικά: 

 1. Διδακτορικό δίπλωμα σε επιστήμη της αλιείας, βιοοικονομία
 2. Δεξιότητες ποσοτικής στατιστικής, προγραμματισμού και οπτικοποίηση δεδομένων
 3. Διεξαγωγής διεπιστημονικής εργασίας και επίτευξης εφαρμοσμένων αποτελεσμάτων
 4. Γνώση Γερμανικών

Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης

Διάρκεια: 4 χρόνια

Μισθός: Μη καθορισμένος

Προθεσμία: έως Παρασκεύη 21 Σεπτεμβρίου 2018

Χώρα: Γερμανία

Για περισσότερες πληροφορίες:

Dr. Robert Arlinghaus

Τηλέφωνο: + 4930 / 64181-653

 E-mail: arlinghaus@igb-berlin.de

Σχετικά Άρθρα