Υποτροφίες σε προπτυχιακούς φοιτητές

Ειδήσεις
Υποτροφίες σε προπτυχιακούς φοιτητές
Προϋποθέσεις, προθεσμία - Ολόκληρη η προκήρυξη
Άσπρα σύννεφο, μπλε ουρανός, κτίριο και επιγραφή - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Ηλιάνα Καλούπη
23/03/2020 | 06:00

Τη χορήγηση υποτροφιών από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Ιωάννη Ιμβριώτη» προκηρύσσει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,

Αφορά προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής.

Προϋποθέσεις χορήγησης - οι υποψήφιοι πρέπει να:

 1. έχουν ελληνική ιθαγένεια ή καταγωγή
 2. είναι έως 36 ετών
 3. φοιτούν στο 3ο ή στο 4ο εξάμηνο σπουδών του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Α.Π.Θ. και να τελείωσαν τα δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών στο Τμήμα φοίτησης σε 12 μαθήματα με μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον 7

Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση:
 • Πιστοποιητικό σπουδών αναλυτικής βαθμολογίας
 • Αντίγραφο ποινικού μητρώου
 • Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους 2018
 • Πρόσφατη δήλωση στοιχείων ακινήτων (Έντυπο Ε9)
 • Δήλωση ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α) έτους 2019
 • Βεβαιώσεις από τράπεζες
 • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986:

Αιτήσεις έως την Παρασκευή 10 Απριλίου 2020

Πατήστε το κουμπί "Δείτε το έγγραφο" για να διαβάσετε προσεκτικά ολόκληρη την προκήρυξη.

Αρχείο
Δείτε το έγγραφο
PDF icon
ypotrofies.pdf
Σχετικά Άρθρα