Υποτροφίες από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

Ειδήσεις
Υποτροφίες από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
Προσόντα, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας
18/05/2019 | 06:00

Το Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής, του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ), προτίθεται να χορηγήσει υποτροφίες.

Προσόντα:

  • Πτυχίο θετικών επιστημών
  • Μεταπτυχιακό δίπλωμα με έμφαση σε χημεία ή επιστήμη υλικών
  • Εμπειρία στη σύνθεση και χαρακτηρισμό υλικών (διαχωρισμοί αέριων μιγμάτων)
  • Γνώση Αγγλικών

Προθεσμία: έως Δευτέρα 27 Μαΐου 2019

Στοιχεία Επικοινωνίας:

- κα Κλεάνθη Ζαχαροπούλου

Τηλέφωνο: 2610 965278

Ε-mail: kleanthi@iceht.forth.gr

- Dr. Μαρία Κλάπα

E-mail: mklapa@iceht.forth.gr

Αρχείο
Δείτε το έγγραφο
PDF icon
ypotrofies.pdf
Σχετικά Άρθρα