Υποτροφίες για χημικούς

Ειδήσεις
Υποτροφίες για χημικούς
Προσόντα, προθεσμία - Ολόκληρη η προκήρυξη
08/06/2019 | 06:00

Σε χημικούς απευθύνεται το νέο πρόγραμμα υποτροφιών του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Σημειώστε τα απαιτούμενα προσόντα:

  • Έλληνες πολίτες ή πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • Πτυχίο ΠΕ Χημικού
  • Εγγεγραμμένος σε συναφές μεταπτυχιακό πρόγραμμα
  • Γνώση γλωσσών προγραμματισμού FORTRAN και PYTHON
  • Γνώσεις περιβαλλοντικής ή ατμοσφαιρικής χημείας
  • Eμπειρία στη χρήση και ανάπτυξη παγκόσμιων μοντέλων χημείας και μεταφοράς 3-διαστάσεων
  • Γνώση στην ανάπτυξη κώδικα χημικών αντιδράσεων με την χρήση γλώσσας FORTRAN και PYTHON
  • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών

Αιτήσεις έως Δευτέρα 17 Ιουνίου 2019

Πατήστε το κουμπί "Δείτε το έγγραφο" για να διαβάσετε αναλυτικά την προκήρυξη.

Αρχείο
Δείτε το έγγραφο
PDF icon
prokiryxi.pdf
Σχετικά Άρθρα