Υποτροφίες Εμμανουήλ Δ. Ροΐδη ύψους €1.500

Ειδήσεις
Υποτροφίες Εμμανουήλ Δ. Ροΐδη ύψους €1.500
Δικαιολογητικά, προθεσμία - Ολόκληρη η προκήρυξη
Ηλιάνα Καλούπη
15/02/2020 | 06:00

Τη χορήγηση δύο υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ή το εξωτερικό στον κλάδο της Νεοελληνικής Φιλολογίας προκηρύσσει η Ακαδημία Αθηνών από τα έσοδα του Κληροδοτήματος Ανδρέα Ανδρεάδη (Υποτροφίες Εμμανουήλ Δ. Ροΐδη).

Για την υποτροφία εσωτερικού, η μηνιαία αμοιβή ανέρχεται στα 450 ευρώ ενώ του εξωτερικού σε 1.500 ευρώ.

Γραπτές εξετάσεις στα μαθήματα:

  1. Εισαγωγή στην επιστήμη της νεοελληνικής φιλολογίας
  2. Ιστορία της νεότερης ελληνικής λογοτεχνίας (19ος - 20ός αιώνας): συγγραφείς και κείμενα

Ο κατάλογος με τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής περιέχει:

  • Αίτηση:
  • Φωτοαντίγραφο του απαιτούμενου τίτλου σπουδών
  • Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης Πανεπιστημίου ότι ο υποψήφιος έχει γίνει δεκτός για μεταπτυχιακές σπουδές στον αντίστοιχο κλάδο (αν η βεβαίωση έχει εκδοθεί από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού, το φωτοαντίγραφο θα πρέπει να είναι επικυρωμένο)
  • Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή πιστοποιητικού ελληνικής καταγωγής και ηλικίας όχι μεγαλύτερης των 36 ετών
  • Υπεύθυνη δήλωση (Ν. 1599/86) με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής:
  • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

Προθεσμία: Έως την Τετάρτη 6 Μαΐου 2020

Πατήστε το κουμπί "Δείτε το έγγραφο" για να διαβάσετε αναλυτικά ολόκληρη την προκήρυξη.

Αρχείο
Δείτε το έγγραφο
PDF icon
prokiryxi.pdf