Υποτροφίες από το Ριζάρειο Ίδρυμα

Ειδήσεις
Υποτροφίες από το Ριζάρειο Ίδρυμα
Προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας
Φοιτητές και φοιτήτριες με φόντο καφέ βιβλιοθήκες
09/05/2019 | 06:00

Το Πολυμελές Συμβούλιο της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής, αποφάσισε να προσλάβει με αξιολόγηση και κατόπιν προφορικής συνέντευξης κατά το σχολικό έτος 2019 - 2020 στην Α' τάξη του Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου: 

  • 3 υπότροφους μαθητές με καταγωγή από όλη την Ελλάδα, προτιμωμένων των εχόντων "γνήσιαν Αθηναϊκήν καταγωγήν" ή από το Νομό Αττικής
  • 2 υπότροφους μαθητές με καταγωγή από ολόκληρη την Ελλάδα προτιμωμένων κατά πάσα περίπτωσιν των καταγομένων από τα Ιόνια νησιά, πανταπάσιν προτιμωμένων των οργανών και απόρων

Προθεσμία: έως 21 Ιουνίου 2019

Πληροφορίες:

Γραμματεία του Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου

Τηλέφωνο: 210 6851866

Ιστοσελίδα: ΕΔΩ