Υποτροφίες από ΟΠΑ και Κληροδότημα «Γεωργίας Νικολακοπούλου» (300€ το μήνα)

Ειδήσεις
Υποτροφίες από ΟΠΑ και Κληροδότημα «Γεωργίας Νικολακοπούλου» (300€ το μήνα)
Ολόκληρη η προκήρυξη - Προθεσμία
Ηλιάνα Καλούπη
03/10/2019 | 08:41

Δύο ετήσιες υποτροφίες θα χορηγήσει το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε δύο άπορους φοιτητές σε βάρος των εσόδων του Κληροδοτήματος Γεωργίας Νικολακοπούλου.

Το ποσό εκάστης υποτροφίας ανέρχεται στα 300 ευρώ μηνιαίως.

Σημειώστε τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση:
  • Φωτοαντίγραφο δύο όψεων ατομικού δελτίου ταυτότητας
  • Πιστοποιητικό σπουδών αναλυτικής βαθμολογίας
  • Τελικό εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος
  • Φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2017
  • Αντίγραφο τελευταίας επικαιροποιημένης δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (Ε9)
  • Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τελευταίου εξαμήνου
  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με θεώρηση γνησίου υπογραφής 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Ο.Π.Α., Πατησίων 76 – Αθήνα, Τ.Κ. 104 34.

Προθεσμία: Έως 5 Οκτωβρίου 2019

Πατήστε το κουμπί "Δείτε το έγγραφο" για να διαβάσετε ολόκληρη την προκήρυξη.

Αρχείο
Δείτε το έγγραφο
PDF icon
ypotrofies.pdf