Υποτροφίες από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Ειδήσεις
Υποτροφίες από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Ολόκληρες οι προκηρύξεις
υποτροφία
08/04/2019 | 06:00

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, χορηγεί υποτροφίες για υποψήφιους διδάκτορες.

1ο Θέμα

Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Υποψήφιος Διδάκτωρ
  • Διπλωματούχος Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός
  • Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή διεθνή συνέδρια 

Ολόκληρη η προκήρυξη:

2ο Θέμα

Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Πτυχίο Μηχανικού
  • Υποψήφιος Διδάκτωρ
  • Μεταπτυχιακό δίπλωμα
  • Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και ανακοινώσεις σε ελληνικά ή διεθνή συνέδρια

Ολόκληρη η προκήρυξη:

Προθεσμία: έως Τρίτη 16 Απριλίου 2019

Η παραπάνω προθεσμία ισχύει για όλα τα θέματα.