Υποτροφίες από το Κληροδότημα «Φανή Σαριγιάννη»

Ειδήσεις
Υποτροφίες από το Κληροδότημα «Φανή Σαριγιάννη»
Προϋποθέσεις, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας
29/04/2019 | 06:00

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει πρόγραμμα χορήγησης δύο υποτροφιών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής εξ ολοκλήρου στο εξωτερικό, με διαγωνισμό, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Φανής Σαριγιάννη».

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν πτυχιούχοι ΑΕΙ, οι οποίοι επιθυμούν να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή στο εξωτερικό, στο αντικείμενο της Φυτοπαθολογίας.

Προϋποθέσεις:

  • να έχουν ελληνική ιθαγένεια
  • να μην υπερβαίνουν το 36ο έτος κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων
  • να έχουν βαθμό πτυχίου τουλάχιστον «Λίαν Καλώς»
  • η υποτροφία χορηγείται μόνο για σπουδές πλήρους παρακολούθησης

Αίτηση:

Υπεύθυνη Δήλωση:

Προθεσμία: έως Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019

Πληροφορίες:

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών 

Τηλέφωνα: 210-3726394 και 210-3726355 

E-mail: infoteam@iky.gr

Πατήστε το κουμπί "Δείτε το έγγραφο" για να διαβάσετε ολόκληρη την προκήρυξη.

Αρχείο
Δείτε το έγγραφο
PDF icon
prokiryxi.pdf
Σχετικά Άρθρα