Υποτροφίες από το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου

Ειδήσεις
Υποτροφίες από το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου
Απαιτούμενα και επιθυμητά προσόντα, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας
Βιβλιοθήκη, φοιτήτρια διαβάζει βιβλίο
28/02/2019 | 06:00

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά», και ειδικότερα το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου, στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου, με τίτλο: «Γλωσσικές Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης» προτίθεται να χορηγήσει υποτροφίες.

Αντικείμενο: Μελέτη συστημάτων Μηχανικής Μετάφρασης υβριδικού τύπου βασισμένων σε μεθόδους deep learning

Απαιτούμενα Προσόντα:

  1. Υποψήφιοι διδάκτορες-μεταπτυχιακοί φοιτητές εγγεγραμμένοι σε αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Α.Ε.Ι. 
  2. Ευχέρεια προγραμματισμού σε C, C++ και Java

Επιθυμητά Προσόντα:

  • Άριστη γνώση Αγγλικών
  • Εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα
  • Πρόσθετες γνώσεις προγραμματισμού

Προθεσμία: έως Δευτέρα 4 Μαρτίου 2019

Πληροφορίες:

-κα Β. Παναγοπούλου

E-mail: vpana@ilsp.gr 

Tηλέφωνο: 210 6875303

-Ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Επεξεργασίας Λόγου: ΕΔΩ

Σχετικά Άρθρα