Υποτροφίες από το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών

Ειδήσεις
Υποτροφίες από το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών
Προθεσμίες και ολόκληρες οι προκηρύξεις
Φοιτητές και φοιτήτριες με φόντο καφέ βιβλιοθήκες
16/02/2019 | 06:00

Το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αιτήσεις.

1ο Θέμα: Μεταδιδακτορική Υποτροφία - Γεωπόνος

Απαιτούμενα Προσόντα:

 1. Πτυχίο ΑΕΙ Γεωπονίας
 2. Διδακτορικό σχετικό με την τεχνολογία σπόρων
 3. Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
 4. Εμπειρία δύο ετών σχετική με το αντικείμενο της θέσης
 5. Εμπειρία στην αξιολόγηση σπόρων και ποικιλιών
 6. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά

Ολόκληρη η προκήρυξη:

2ο Θέμα: Μεταπτυχιακή Υποτροφία - Δασοπόνος ΑΕΙ

Απαιτούμενα Προσόντα: 

 • Πτυχίο ΑΕΙ Δασοπονίας
 • Εγγεγραμμένος φοιτητής
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Εμπειρία δύο ετών σχετική με το αντικείμενο της θέσης
 • Εμπειρία σε μοριακές τεχνικές (DNA, RNA isolation, PCR)
 • Εμπειρία στην γενετική χαρτογράφηση με μοριακούς δείκτες
 • Εμπειρία σε λογισμικό ανάλυσης γενετικών δεδομένων
 • Εμπειρία στην γλώσσα προγραμματισμού R
 • Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά

Ολόκληρη η προκήρυξη:

3ο Θέμα: Μεταπτυχιακή Υποτροφία - Δασοπόνος ΤΕΙ

Απαιτούμενα Προσόντα:

 1. Πτυχίο ΤΕΙ Δασοπονίας
 2. Εγγεγραμμένος φοιτητής
 3. Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
 4. Γνώση χειρισμού Η/Υ
 5. Εμπειρία δύο ετών σχετική με το αντικείμενο της θέσης
 6. Εμπειρία σε μοριακές τεχνικές (DNA, RNA isolation, PCR)
 7. Εμπειρία στην γενετική χαρτογράφηση με μοριακούς δείκτες
 8. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά

Ολόκληρη η προκήρυξη:

4ο Θέμα: Μεταπτυχιακή Υποτροφία - Γεωπόνος

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ Γεωπονίας 
 • Εγγεγραμμένος φοιτητής σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα Φυτικής Παραγωγής
 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Εμπειρία σε θέματα βελτίωσης φυτών
 • Εμπειρία σε θέματα βιολογίας ζιζανίων
 • Εμπειρία σε θέματα εγκρίσεως γεωργικών φαρμάκων
 • Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά

Ολόκληρη η προκήρυξη:

Προθεσμία: έως Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2019

Η παραπάνω προθεσμία ισχύει για όλα τα θέματα.

Σχετικά Άρθρα